Fjernvarmenettet i Oslo

Fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut i løpet av de siste 30 årene og i dag er 952 boligblokker, 3 289 eneboliger/rekkehus og 1 141 næringsbygg tilknyttet Fortum Oslo Varme.

Miljøgevinst

Fjernvarme reduserer årlig forurensning tilsvarende utslipp fra over 150 000 biler som hver kjører 15 000 km i Oslos gater

Norges største leverandør av fjernvarme

Representerer omlag 36 % av all produsert fjernvarme i landet

Fjernvarme dekker 20 % av varmebehovet i Oslo

Dette tilsvarer cirka 160 000 boenheter

Konsesjonsområde fjernvarme

Fjernvarmenettet i Oslo

Fortum Oslo Varme produserer 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet eller oppvarmingsbehovet til cirka 160 000 boenheter. Målet er å bygge ut til i overkant av 2 TWh. Dersom rammebetingelsene styrkes er potensialet for fjernvarme i Oslo opp mot 3 TWh.

Vil du vite om du kan få fjernvarme?
 

Varmesentraler i Oslo

Fjernvarmesentraler i Oslo

Her finner du oversikt over alle varmesentralene i Oslo beskrevet med varmekapasitet.

Fjernvarmesentraler i Oslo

Energimiks

I Norsk Fjernvarmes tjeneste fjernkontrollen.no vises lokale energimikser i en klikkbar, grafisk presentasjon. Grunnlaget til tjenesten er SSBs fjernvarmestatistikk. Alle fjernvarmeselskaper i Norge rapporterer til Statistisk Sentralbyrå om hva slags energiprodukter de har brukt til å produsere fjernvarme i sine respektive fjernvarmenett hvert år.

Hvis du lurer på utslipp fra Fortum Oslo Varmes fjernvarmeproduksjon så finner du alt her. Vær klar over at Fortum Oslo Varmes utslippstall er basert på innfyrte energimengder, mens verdiene i fjernkontrollen.no er basert på produserte energimengder. Her vil det altså være noe forskjell, men har ingen praktisk betydning når du bruker fjernkontrollen.no til sammenligning.

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo