Fjernvarmesentraler i Oslo

Beskrivelse av fjernvarmesentralene i Oslo

Fjernvarmesentraler i Oslo

1. Skøyen varmesentral er et anlegg i tilknytning til avløpstunnelen til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. To varmepumper med samlet effekt på 30 MW som henter varme fra kloakkvannet i tunnelen. I tillegg har anlegget en elkjel med kapasitet på 12 MW. Anlegget henter ut ren, fornybar energi som gjøres om til 130 millioner kWh varme, noe som tilsvarer behovet for varme og varmtvann til 13 000 leiligheter.

2. Hoff varmesentral på Hoff er en ren spisslastsentral basert på oljekjeler. Det benyttes til å heve temperaturen på vannet fra varmepumpene de dagene dette kreves, men benyttes i liten grad dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi. Kapasitet: 120 MW olje/bioolje og 25 MW strøm. 

3. Ullevål - kapasitet 30 MW strøm og 27,5 MW olje

4. Vika varmesentral er en ren spisslastsentral basert på el-kraft og olje. Benyttes ikke dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi. Kapasitet: 100 MW strøm og 50 MW olje.

5. Rodeløkka varmesentral - kapasitet: 100 MW bioolje

6. Holmlia - Kapasitet: 39 MW olje/bioolje og 20 MW strøm

7. Hasle - Kapasitet: 15 MW olje og 10 MW strøm

8. Økern - Kapasitet: 15 MW olje/bioolje og 8 MW strøm

9. Haraldrud varmesentral produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens energigjenvinningsanlegg, samt spisslastkjeler basert på el, LNG-gass og olje. Samlet effekt er cirka 267 MW. Kapasitet: 32 MW avfall (EGE), 30 MW næringsavfall, 25 MW strøm, 100 MW olje/gass, 16 MW olje og 56 MW pellets.

- Orientering til naboer - Haraldrud varmesentral

Haraldrud varmesentral er omfattet Storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum av LNG, bioolje og ammoniakk. Fortum Oslo Varme har et sterkt HMS- fokus, og vi er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. I skrivet «En orientering til naboer»  ønsker vi å informere naboer til Haraldrud varmesentral om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten.

10. Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud produserer fjernvarme basert på spillvarme fra forbrenning av rest- og næringsavfall, spisslastkjeler basert på el og olje. Samlet effekt er cirka 80 MW. Kapasitet: 121 MW avfall (med full turbindrift), 13 MW varmepumpe, 4 MW røykgasskondensering (med full turbindrift), og 12 MW olje.

11. Tokerud - Kapasitet: 3,6 MW strøm og 8 MW olje.

 

Se hvordan vi skaper verdier av ressurser som ellers ville gått til spille!