Her bygger vi fjernvarme

Få oversikt over våre pågående byggearbeider i fjernvarmenettet.

Når vi bygger ut fjernvarmenettet, kobler til en ny kunde eller foretar vedlikehold,
kan dette påvirke deg og/eller nabolaget ditt.  

Som beboer i Oslo kan du få oversikt over alle godkjente koordinerte planer om graving på tjenesten https://oslo.gravearbeider.no/

Dersom vi påvirker leveransen av fjernvarme til deg som allerede er kunde,
blir du, vaktmester eller driftspersonell informert på forhånd. 
Les mer på Drifts- og feilmeldinger.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.

Vil du gi oss tilbakemelding på et utbyggingsprosjekt?

Ta kontakt med oss via kundeservice eller direkte til prosjektleder/entreprenør for prosjektet.

Kontakt oss om mulighetene for å bygge fjernvarmenett hos deg!

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo