Om fjernvarme

Med fjernvarme får du varme og varmt vann du kan stole på året rundt! Kontakt oss

Miljøvennlig fjernvarme

Enkelt fortalt er et fjernvarmeanlegg et sentralvarmeanlegg som forsyner bygninger eller bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Her finner du informasjon om miljøvennlig oppvarming for borettslag, sameier, bedrifter og nybygg. Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Les mer om vårt miljøarbeid

 

fjernvarme

Slik fungerer fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer fjernvarme til fjernvarmenettet i Oslo gjennom forbrenning av nærings- og restavfall. Takket være fjernvarme er Oslo utpekt til en av de mest miljøvennlige byene i landet!

Fjernvarme skaper verdier av ubrukte ressurser

Her bygger vi fjernvarme

Få oversikt over våre pågående byggearbeider i fjernvarmenettet.

strøm bedrift

Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig

Ditt borettslag kan få inntil 30 % billigere oppvarming med fjernvarme, og dere bidrar til et bedre miljø. I Oslo kommer cirka 60 prosent av fjernvarmeproduksjonen fra ressurser som ellers ville gått til spille.

Byggvarme

Byggvarme

Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig byggvarme basert på fjernvarme! Byggvarme leveres gjennom den permanente kundesentralen som installeres i teknisk rom.

Fordeler med fjernvarme

Kan du få fjernvarme?

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Oslo by

Fjernvarmenettet i Oslo

Fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut i løpet av de siste 30 årene og i dag er 952 boligblokker, 3 289 eneboliger/rekkehus og 1 141 næringsbygg tilknyttet Fortum Oslo Varme.

For deg som er nabo til Haraldrud varmesentral

Haraldrud varmesentral er omfattet av Storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum av LNG, bioolje og ammoniakk. Fortum Oslo Varme har et sterkt HMS-fokus, og vi er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. I skrivet «En orientering til naboer» ønsker vi å informere naboer til Haraldrud varmesentral om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten:

Orientering til naboer ved Haraldrud varmesentral

Vi ønsker å være til minst mulig sjenanse for våre fjernvarmekunder og naboer. Ta kontakt om du oppdager noe vi burde vite om:

Klageskjema 

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo