Slik fungerer fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer fjernvarme til fjernvarmenettet i Oslo gjennom forbrenning av nærings- og restavfall. Takket være fjernvarme er Oslo utpekt til en av de mest miljøvennlige byene i landet!

Fjernvarmeprosessen

Fjernvarmenettet er en lukket krets, med varmevekslere rundt omkring i Oslo by. Prosessen starter med at vann fra kommunalt nett blir kjemisk renset på et internt vannbehandlingsanlegg, for å hindre korrosjon i rør og dampturbin. Etter rensing lagres vannet på tanker og brukes til å varme opp vannet i fjernvarmenettet.

Det kjemisk rensede vannet sirkulerer i en lukket krets mellom to varmevekslere. I den første varmeveksleren varmes renset vann med varmen fra røykgassen fra forbrenningsovnen, en gass-vann varmeveksler. Hovedfunksjonen til denne varmeveksleren er å senke temperaturen i røykgassen, slik at materialer og komponenter videre i renseprosessen ikke ødelegges.

Varmen fra røykgassen overføres til det rensede vannet som så fortsetter til den andre varmeveksleren, en vann-vann varmeveksler. Hovedfunksjonen til den andre varmeveksleren er å varme vannet i fjernvarmenettet, samtidig som den senker temperaturen i det rensede vannet som igjen skal brukes til å senke temperaturen i røykgassen.

Vannet som varmes opp under forbrenning, blir til vanndamp som overfører varme til fjernvarmenettet. Vannet transporteres i rør fra Fortum Oslo Varmes anlegg, via fjernvarmenettet med en temperatur på rundt 95-120 °C. Når varmen er overført til leilighetsbygg, hus og andre bygninger, går vannet tilbake til anlegget for ny oppvarming, før det sendes ut på fjernvarmenettet igjen. Temperaturen på returvannet inn til anlegget er på ca. 55-62 °C.

Varmetap i fjernvarmenettet er ni prosent.

 

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

Kontaktskjema

Kontakt oss gjerne via vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema