Priser og vilkår

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet.

Priser 2020

Enebolig/rekkehus - Per desember: 79,08 øre/kWh

Prisen er inklusiv merverdiavgift og gjelder eneboliger/rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder -  Enebolig/rekkehus

Priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift

Måned

 

Øre per/kWh

Desember 2020   79,08 øre/kWh
November 2020   58,96 øre/kWh
Oktober 2020   70,43 øre/kWh
September 2020   65,34 øre/kWh
August 2020   57,61 øre/kWh
Juli 2020   54,69 øre/kWh
Juni 2020   54,76 øre/kWh
Mai 2020   62,59 øre/kWh
April 2020   59,37 øre/kWh
Mars 2020   63,88 øre/kWh
Februar 2020   68,32 øre/kWh
Januar 2020   82,74 øre/kWh
Desember 2019   99,23 øre/kWh
November 2019   104,86 øre/kWh
Oktober 2019   97,97 øre/kWh

September 2019

 

88,81 øre/kWh

August 2019

 

94,87 øre/kWh

Juli 2019

 

93,86 øre/kWh

Juni 2019

 

88,40 øre/kWh

Mai 2019

 

99,75 øre/kWh

April 2019

 

101,27 øre per/kWh

Mars 2019

 

102,52 øre per/kWh

Februar 2019

 

107,79 øre per/kWh

Januar 2019

 

119,34 øre per/kWh

Desember 2018

 

114,46 øre per/kWh

November 2018

 

108,85 øre per/kWh

Oktober 2018

 

100,75 øre per/kWh

September 2018

 

107,05 øre per/kWh

August 2018

 

112,85 øre per/kWh

Juli 2018

 

113,32 øre per/kWh

Juni 2018

 

104,03 øre per/kWh

Mai 2018   90,90 øre per/kWh

Fjernvarmetariff

Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• El-sertifikat
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel: november 2017

NordPools månedspris NO1

32,43 øre/kWh

El-sertifikat

3,75 øre/kWh

Administrativt påslag

2,5 øre/kWh

Nettleie

25,05 øre/kWh

El-avgift

20,40 øre/kWh

2 % Rabatt

1,68 øre/kWh

Sum

82,44 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Borettslag/sameier - Per desember: 79,95 øre/kWh

Prisen for borettslag/sameier er en ren energitariff.
Se prismodell for borettslag/sameier lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - borettslag/sameier:

Priser er oppgitt inklusiv mva.

Måned

Øre per/kWh

Desember 2020 79,95 øre/kWh
November 2020 60,50 øre/kWh
Oktober 2020 72,57 øre/kWh
September 2020 65,28 øre/kWh
August 2020 59,12 øre/kWh
Juli 2020 55,72 øre/kWh
Juni 2020 55,84 øre/kWh
Mai 2020 64,34 øre/kWh
April 2020 60,23 øre/kWh
Mars 2020 64,77 øre/kWh 
Februar 2020 69,19 øre/kWh 
Januar 2020 83,10 øre/kWh 
Desember 2019 99,34 øre /kWh
November 2019 104,85 øre /kWh
Oktober 2019 98,14 øre /kWh
September 2019 89,19 øre /kWh

August 2019

94,97 øre /kWh

Juli 2019

93,44 øre /kWh

Juni 2019

89,02 øre/kWh

Mai 2019

100,47 øre/kWh

April 2019

101,69 øre/kWh

Mars 2019

102,60 øre/kWh

Februar 2019

107,99 øre/kWh

Januar 2019

119,13 øre/kWh

Desember 2018

114,46 øre/kWh

November 2018

109,94 øre/kWh

Oktober 2018

101,71 øre/kWh

September 2018

104,25 øre/kWh

August 2018

112,67 øre/kWh

Juli 2018

113,32 øre/kWh

Juni 2018

104,03 øre/kWh

Mai 2018

91,22 øre/kWh

Næringsbygg - Per desember: 48,67 øre/kWh

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd.

Se prismodell for næringsbygg lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - næringsbygg:

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift

Måned

Energiledd

Effektledd

Desember 2020 48,67 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
November 2020 33,03 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Oktober 2020 40,05 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
September 2020 33,49 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
August 2020 29,20 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Juli 2020 25,92 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Juni 2020 26,04 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Mai 2020 33,20 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
April 2020 29,54 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Mars 2020 36,40 øre/kWh 80,00 kr/kWh/md
Februar 2020 39,92 øre/kWh 150,00 kr/kWh/md
Januar 2020 51,03 øre/kWh 150,00 kr/kWh/md
Desember 2019 64,25 øre/kWh 150,00 kr/kWh/md
November 2019 68,68 øre/kWh 80,00 kr/kWh/md
Oktober 2019 60,05 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
September 2019 52,70 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md

August 2019

56,97 øre/kWh

23,00 kr/kWh/md

Juli 2019 55,59 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Juni 2019 52,53 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md
Mai 2019 61,72 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md.
April 2019 62,96 øre/kWh 23,00 kr/kWh/md.
Mars 2019 66,79 øre/kWh 80,00 kr/kWh/md.
Februar 2019 71,22 øre/kWh 150,00 kr/kWh/md.
Januar 2019 80,42 øre/kWh 150,00 kr/kWh/md.
Desember 2018 75,76 øre/kWh 150,00 kr/kWh/md.
November 2018 72,41 øre/kWh 77,00 kr/kWh/md.
Oktober 2018 63,00 øre/kWh 19,00 kr/kWh/md.
September 2018 63,75 øre/kWh 19,00 kr/kWh/md.
August 2018 71,20 øre/kWh 19,00 kr/kWh/md.
Juli 2018 71,75 øre/kWh 19,00 kr/kWh/md.
Juni 2018 64,11 øre/kWh 19,11 kr/kWh/md.
Mai 2018 53,84 øre/kWh 19,00 kr/kWh/md.

Prismodell

Prismodell for privat, enebolig/rekkehus

Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• El sertifikat
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel:

NordPools månedspris NO1

43,75 øre/kWh

El sertifikat

3,10 øre/kWh

Administrativt påslag

2,5 øre/kWh

Nettleie

28,16 øre/kWh

El-avgift

20,16 øre/kWh

2 % Rabatt

- 1,95 øre/kWh

Sum

95,72 øre/kWh

 
Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for borettslag/sameier

Tariffen består av følgende ledd:

 • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

 • Vektet profiltillegg for kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned

 • El-sertifikat

 • Administrativt påslag

 • Nettleie

 • El-avgift

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%. 
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen og el sertifikater, tilkommer et administrativt påslag på 2,00 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
El-avgiften er fastsatt til 16,13 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2020.
Nettleien for 2020 er fastsatt til 22,53 øre/kWh.

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priseksempel:

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift.

Nordpools månedspris NO1  35

35,00 øre/kWh

Rabatt

-1,75 øre/kWh

Profiltillegg

  1,00 øre/kWh

El sertifikat

  2,48 øre/kWh

Administrativt påslag

  2,00 øre/kWh

Nettleie

22,53 øre/kWh

El-avgift

16,13 øre/kWh


Sum energiledd


77,39 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for næringsbygg

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Tariffen består av følgende ledd

Fastledd:

kr 3 000,- per år

 

Energileddet er summen for følgende poster:

 

 • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

 • Vektet profiltillegg for kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned

 • El sertifikat

 • Administrativt påslag

 • Nettleie

 • El-avgift

Effektledd

Vinter 1 (januar, februar, desember) 
Vinter 2 (november, mars)
Sommer 3 (april til oktober)

150 kr/kW/måned
  80 kr/kW/måned
  23 kr/kW/måned

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%.
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen og el sertifikater, tilkommer et administrativt påslag på 2,00 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
El-avgiften er fastsatt til 16,13 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2020, mens nettleien varierer fra 3,90 øre/kWh for april-oktober til 7,00 øre/kWh for november-mars (2020).

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned.

Fjernvarmetariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie (Elvia AS) for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.

 

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS10

Spørsmål og svar om fjernvarme

Har du spørsmål om Min side, faktura og betaling, flytting eller forbruk?

Les mer

Feil på fjernvarmen?
22 43 59 80 - døgnbemannet
- Vi varsler feilene fortløpende her
 

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo