Fjernvarme - et viktig verktøy for å fase ut fossil olje

Fjernvarme har vært det desidert viktigste tiltaket Oslo by har hatt i mange år for å redusere bruken av oljefyring, og har erstattet et forbruk på mange millioner liter hvert år.

Uten  fjernvarmeproduksjonen til Fortum Oslo Varme, ville fyringsolje i langt større grad ha blitt benyttet i mange mindre og eldre fyringsanlegg, med dertil økt miljøbelastning både med tanke på utslipp av klimagasser og lokal forurensing (primært støv og NOx). Fossil fyringsolje er nå forbudt i alle bygg

Utslippsfrie byggeplasser
Fjernvarme blir også i økende grad tatt i bruk som byggvarme på byggeplasser. Dette er et svært godt miljø- og klimatiltak, da det ofte erstatter fossile energikilder. I tillegg er det svært positivt med tanke på lokal luftforurensing, og på kalde vinterdager vil dette være et tiltak som virkelig monner.

Nicolas Tobiassen
Nicolas Tobiassen
kundekonsulent

 


Har du spørsmål angående fjernvarme for borettslag, sameie eller nybygg?
Fyll ut din kontaktinformasjon i skjemaet under, så kan vi lettere gi deg informasjon om hvilke muligheter som finnes i ditt område. 
Du treffer oss også på tel. 22 43 59 80 - kl 08.00-16.00 alle hverdager.

De innsamlede opplysningene (navn, telefonnummer, organisasjonsnummer osv.) blir brukt for å kunne behandle din henvendelse.
Les mer om Fortums personvern.
RW7

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post