Prismodeller for fjernvarme

Prismodell

Prismodell for privat, enebolig/rekkehus

Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• El sertifikat
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel:

NordPools månedspris NO1

43,75 øre/kWh

El sertifikat

3,10 øre/kWh

Administrativt påslag

2,5 øre/kWh

Nettleie

28,16 øre/kWh

El-avgift

20,16 øre/kWh

2 % Rabatt

- 1,95 øre/kWh

Sum

95,72 øre/kWh

 
Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for borettslag/sameier

Tariffen består av følgende ledd:

 • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

 • Vektet profiltillegg for kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned

 • El-sertifikat

 • Administrativt påslag

 • Nettleie

 • El-avgift

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%. 
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen og el sertifikater, tilkommer et administrativt påslag på 2,00 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
El-avgiften er fastsatt til 16,13 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2020.
Nettleien for 2020 er fastsatt til 22,53 øre/kWh.

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priseksempel:

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift.

Nordpools månedspris NO1  35

35,00 øre/kWh

Rabatt

-1,75 øre/kWh

Profiltillegg

  1,00 øre/kWh

El sertifikat

  2,48 øre/kWh

Administrativt påslag

  2,00 øre/kWh

Nettleie

22,53 øre/kWh

El-avgift

16,13 øre/kWh


Sum energiledd


77,39 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for næringsbygg

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Tariffen består av følgende ledd

Fastledd:

kr 3 000,- per år

 

Energileddet er summen for følgende poster:

 

 • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

 • Vektet profiltillegg for kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned

 • El sertifikat

 • Administrativt påslag

 • Nettleie

 • El-avgift

Effektledd

Vinter 1 (januar, februar, desember) 
Vinter 2 (november, mars)
Sommer 3 (april til oktober)

150 kr/kW/måned
  80 kr/kW/måned
  23 kr/kW/måned

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%.
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen og el sertifikater, tilkommer et administrativt påslag på 2,00 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
El-avgiften er fastsatt til 16,13 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2020, mens nettleien varierer fra 3,90 øre/kWh for april-oktober til 7,00 øre/kWh for november-mars (2020).

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned.

Fjernvarmetariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie (Elvia AS) for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.