Aktiv Bedrift

Lavest strømpris gjennom aktiv forvaltning.
Passer for bedrifter som ønsker mulighet for å betale de laveste prisene. Med Aktiv Bedrift vil Norges ledende kraftforvaltere gi bedriften mulighet til å betale lavere pris enn spotpris.

Pris

Fastbeløp kun 50 kr per mnd + månedling strømpris

Fordeler

Våre profesjonelle kraftforvaltere gjør hele tiden disponeringer for å slå den gjeldende spotprisen

Enkelt

Enklere enn du tror. Du slipper å kontakte din eksisterende leverandør, vi ordner alt.

Informasjon om avtalen

Generelt

Aktiv Bedrift er et kraftforvaltningsprodukt som er tilpasset små og mellomstore bedriftskunder. For å oppnå fordeler som ellers er forbeholdt de aller største strømkundene, forvaltes kundens strømforbruk i en krafthandelsportefølje sammen med andre kunder av Fortum.

 

Type forvaltning

Aktiv forvaltning i terminmarkedet hos Nasdaq OMX. Forvaltningen skjer løpende basert på Fortum sitt til enhver tid gjeldende markedssyn.

Sikringshorisont

Fortum følger med på kraftmarkedet og gjør strømhandler inntil ett år frem i tid for å kunne sikre de beste prisene.

Produktets formål

Formålet er å redusere kundens kraftpris ved å slå vår standard spotavtale over tid.

Referanseindeks

Aktiv Bedrift måles mot spotpris (Systempris) på Nord Pool Spot kraftbørs.

Avtaletid

Aktiv Bedrift har 1 års avtaletid fra den datoen avtalen sies opp, dersom annet ikke er spesifisert.

Passer for

Aktiv Bedrift passer for bedrifter som ønsker å oppnå lavere pris enn spotpris over tid.

Risiko

All finansiell porteføljeforvaltning innebærer en økonomisk risiko for kunden. Fortum kan ikke garantere at porteføljeforvaltningen gir et positivt resultat. Risikoen i Aktiv Bedrift knytter seg til utviklingen i spotprisen på Nord Pool Spot samt resultatet av de finansielle handlene Fortum foretar knyttet til porteføljen. Resultat av finansiell handelsaktivitet påvirker pris til kunden. Tap i det finansielle markedet gir høyere pris, mens gevinst gir lavere pris.

Risikoramme

Aktiv Bedrift har en risikoramme eksklusivt påslag på 10 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for kunde aldri skal generere et tap større enn 10 øre/kWh.

Pris

Kraftprisen inkludert forvaltningsresultater, lovpålagt elsertifikat og alle offentlige avgifter fastsettes etterskuddsvis hver måned. Kroner 50 per måned per strømmåler.