Avtaler for storkunder

Sammen for en renere verden

Vi jobber for å finne de beste løsningene for din bedrift, for klima og for samfunnet

Vi i Fortum mener at dersom vi skal nå klimamålene må all energiproduksjon komme fra fornybare energikilder. Som et ledende selskap innen innovasjon og fornybar energi, ønsker Fortum å være en bidragsyter for å løse klimautfordringene verden i dag står overfor. Fortum vil derfor fortsette å investere i fornybar energiproduksjon. Vår rolle er å øke tempoet og endre energisystemet, forbedre energieffektiviteten og utvikle nye, fremtidsrettede løsninger. Vi skal gjøre lufta renere. Vi skal elektrifisere samfunnet, slik at vi når nullutslipp innen 2050.

Energi for en renere verden

Hør vår podcast om elekrifisering

Kontakt en av våre hyggelige rådgivere

daniel lega

Daniel Lega

Business Manager Large Enterprise
Tel: 94872777
daniel [punktum] lega [krøllalfa] fortum [punktum] com

Pertti Mantynen

Pertti Mantynen

Customer Relationship Manager
Tel: 91721418
pertti [punktum] mantynen [krøllalfa] fortum [punktum] com

Espen Klaesson

Espen Klaesson

Senior Key Account Manager
Tel: 47669248
espen [punktum] klaesson [krøllalfa] fortum [punktum] com

Joachim Havikhagen

Joachim Havikhagen

Key Account Manager
Tel: 41243088
joachim [punktum] havikhagen [krøllalfa] fortum [punktum] com

Kim Roskifte

Kim Roskifte

Key Account Manager
Tel: 404 94 731
kim [punktum] roskifte [krøllalfa] fortum [punktum] com

Kontakt en av våre hyggelige kundebehandlere

Marius Amsjo Riis

Marius Amsjo Riis

Team Leader Service Management Large Customers
Tel: 93461395
marius [punktum] riis [punktum] amsjo [krøllalfa] fortum [punktum] com

Farshidjam Keyvan

Keyvan Farshidjam

Service Manager
Tel: 94251605
enterprise [krøllalfa] fortum [punktum] com

Tor-Finn Vagslid

Tor-Finn Vagslid

Service Manager
Tel: 95883691
enterprise [krøllalfa] fortum [punktum] com

Ingrid Cecilie Horn

Ingrid Cecilie Horn Granas

Service Manager
Tel: 90927817
enterprise [krøllalfa] fortum [punktum] com