Markedskommentaren

Lavere spotpriser i vente?

Regn2

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 12 et overskudd på 7 TWh mot normalen. Dette er en oppgang på 3 TWh siden forrige oppdatering. Dette overskuddet fordeler seg med 10 TWh over normalt i vannmagasinene mens det måles negativ ressurs på snø på 3 TWh.

Været endret seg mot slutten av februar til en noe mere ustabil vær type. I sum har det i mars blitt levert ca 20 % mere enn normal både i Norge og Sverige. Dog har kald luft fra øst gitt oss noe kadere enn normalt vær.

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 12 på 44% i Norge og 36% i Sverige.

Værprognosene viser ikke noe stabilt vær mønster fremover slik at vi forventer noe over normalt med nedbør, dog ser vi fortsatt tegn til at april vil leveres noe kaldere enn normalt. Vi forventer i slutten av uke 16 et hydrologisk overskudd på 10 TWh. En meget god ressurs som vi tar med oss inn i sommer månedene.

Spotmarkedet

Spotprisen i mars ble levert på 34€, dette er noe høyere enn markedet forventet. Mars kontrakten på Nasdaq ble handlet ned mot 30€ før levering startet. Det har i perioden vært fortsatt store område forskjeller, NO1 område( OSLO) ble levert på 41€ mens NO4(Nord-Norge) ble levert på 24€. Områdene i sør blir ofte koblet mot Europa mens områdene i Nord blir løsrevet grunnet god ressurs og høy konkurranse blant produsentene. Hittil i år er system pris levert på 42€ eller 42 øre/KWh. Hele 2020 sett under ett ble levert på 11€. Dette viser hvor sensitivt kraftsystemet i Norden er blitt, systemet er nå enda mere væravhenging enn tidligere år. Innfasing av fornybar energi som vindkraft og utfasing av kullkraft/kjernekraft fører til at prisene svinger enda mere enn tidligere. I sum blir det veldig lave priser når tilsigene er høye og med tilhørende mye vind og motsatt når det er kaldt og vindmøllene står stille. Fra høsten (Q4-21) vil kabelen mot UK være klar, prisbilde i UK er enda høyere enn i Tyskland, forventet eksport vil dermed øke og svingningene vil mest sannsynlig bli enda større. Er dette ugunstig for deg som forbruker vil prissikring i terminmarkedet være å anbefale.

Ressursen inn mot sommeren er dog meget god, slik at markedet kan igjen kollapse på dager med høye tilsig og høy vind kraftproduksjon. Dog vil massiv eksport gjøre denne effekten relativt kortvarig.

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Verdens aksje børser har hatt en veldig positiv utvikling siden mars i fjord, alle piler har peket nordover. Dog ser vi nå tegn til økt usikkerhet og tilhørende stigende renter.

Europeiske CO2 kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 42 €/tonn som er en oppgang på hele 5€ siden forrige oppdatering. CO2 har en stor korrelasjon til finansielle markeder og vi ser også her økende risiko for en utflating av prisen og potensielle korreksjoner.

Brent olje omsettes nå på 64 $/Fat, ned 1$/Fat siden forrige oppdatering. Opec holder fortsatt store mengder borte fra markedet, i tillegg har det vært forsynings problemer grunnet problematikken i Suez kanalen.

Prisen på kull levert i 2022 omsettes på ca 72$/tonn noe som er en oppgang 5$/Tonn. Gass har vist samme tendens som kull.

Europeiske kraftpriser settes oftest etter hva det koster å produsere strøm med kull inkludert CO2 kvoter. Tyske strøm for 2022 koster ca 56€/mwh(opp 4€) mens i Norden omsettes det på 26€/MWh(uendret). Fra høsten av skal kabelen mot UK være tilgjengelig for markedet 1400MW, I UK er prisnivået enda høyere enn i Tyskland. Dette sier oss at det forventes kraftig eksport fra Norge/Sverige kommende år.

Nordisk kjernekraft produserer nå på 100% av total kapasitet eller ca. 9 600 MW. Verdt å merke seg her er at Ringhals 1 er etter planen lagt ned for kommersiell drift slik at totalkapasiteten har gått ned med ca 500 MW. Olkiluoto 3 skal etter planen komme inn i løpet av 2022 slik at kapasiteten øker igjen. Vedlikehold sesongen er snart i gang, første reaktor ut i år er finske Olkiluoto 2 som går ut 25. april.

Prisforventninger

Vi har i mars vært vitne til en forbedring i hydrologisk ressurs. Slik at vi møter sommeren med en ressurs godt over normalt. Høye tilsig fra fjellet vil mest sannsynlig komme i gang for fullt ifra slutten av mai. Høye tilsig sammen med lavt forbruk og høyere vind normaler vil kunne føre til pris kollaps i perioden mai til og med august. Det er blitt installert 3-4000MW vind siden sommeren i fjord, noe som fører til økt sannsynlighet for 0 pris scenario.

Dog har forskjellen mot Europa steget kraftig og nivået i Norden er nå under halvparten av hva vi ser i for eksempel Tyskland for YR22. Vi vet at i tiden fremover vil korrelasjonen øke grunnet nye kabler og at en slik forskjell vil kreve veldig mye nedbør over normalt og milde vintere.

På makro siden går fortsatt det meste oppover, dog ser vi noe usikkerhet og stigende renter.

Våre anbefalinger:

  • Q2-Q3-21 HOLD
  • Q4-21 KJØP
  • YR 22-23-24-25 KJØP

av Kristian Fossum, 
Portfolio Manager Fortum TAO
Sist oppdatert 6. april 2021

 

Priser 2020-2021

Nordisk Spotpris 2020-2021

2020 

€/MWh

øre/kWh

Januar

24,10

23,88

Februar

13,08

13,27

Mars

9,01

10,04

April

5,26

5,97

Mai

8,34

9,23

Juni

3,15

3,38

Juli

2,35

2,50

August

8,79

9,27

September

15,73

16,82

Oktober

14,63

15,71

November

6,32

6,77

Desember

20,09

21,32

Januar 21

45,81

47,50

Februar 21

46,84

48,19

Mars 21

34,21

34,75

 

Slik fungerer strømmarkedet

Strømprisen påvirkes av

  • Vær og vann
  • Norden og Europa
  • Tilbud og etterspørsel
  • Avgifter og nettleie

De ulike faktorene har ulik påvirkning. Det kan du lese mer om her.