Markedskommentaren

Fortsatt litt skiftende værtype fremover?

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 44 et overskudd på 19 TWh mot normalen. Dette er en nedgang fra forrige oppdatering på ca. 1,5 TWh.

I September ble det levert nedbør i forhold til normalen på ca. 110% i Norge og ca. 115% i Sverige. Hittil i Oktober har det vært litt tørrere enn normalt i Norge og en god del våtere enn normalt i Sverige. Kraftbalansen er fortsatt meget god og fortsatt er innholdet i vannmagasinene godt over normalen før inngangen til vinteren. Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 42 på 93,2% i Norge og 86% i Sverige.

Den neste 10-dagers perioden forventes det å komme litt over normalen med nedbør. Temperaturen skal holde seg over normalen i perioden. Når vi legger dette værvarslet til grunn blir det ingen større endringer i den hydrologiske balansen for perioden.

Spotmarkedet

I perioden januar - september i år har den Nordiske systemprisen blitt levert på 10 €/MWh eller 10,5 øre/kWh. Oktober forventes å leveres på rundt 15,6 €/MWh eller 17,0 øre/kWh. Vannkraftprodusentene hadde i en periode mye bedre kontroll på vannsituasjon, men etter at værtypen endret seg til våtere enn normalen igjen har systemprisen vært litt fallende igjen. Den 16. Oktober var systemprisen 23,2 €/MWh eller 25,4 øre/kWh, men har siden vært fallende og den 22. oktober ble prisen 14,5 €/MWh eller 15,9 øre/kWh. Fortsatt er magasinfyllingen i Norge høy og man vil kunne miste kontrollen ved en våt værtype og mildt vær. Siden vi nå går inn i vinteren der temperaturen er lavere og forbruket stigende vil det være enklere fremover å opprette holde en viss kontroll i vannmagasinene.

Tabell

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Verdens aksje-børser har siden utbruddet av corona i mars vist stor styrke. Dow Jones i USA (tung industri) satte nylig rekord og trosser alle dystre makrotall som høy arbeidsledighet, høy gjeldsgrad, svak inntjening, forbruks svikt etc. Stimuli pakkene er store nok til å fortsatt sette press på aksjekurser og holde forventet vekst høy. En snarlig løsning på vaksine problematikken har også påvirket børsene positivt. Europeiske CO2 kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 28,10 €/tonn som er en oppgang på nesten 3 €/tonn siden forrige oppdatering. CO2 har en stor korrelasjon til finansielle markeder og den generelle temperaturen i økonomien. EU har også lansert at auksjonene for neste år vil bli noe utsatt, det vil påvirke kvotene oppover i det korte bilde.

Brent olje omsettes nå på 48,5 $/Fat, opp hele 6$/Fat siden forrige oppdatering. Prisen på kull levert i 2021 omsettes på ca 60$/tonn noe som er en oppgang på ca 2$. Gass har vist samme tendens som kull.

Europeiske kraftpriser prises oftest etter hva det koster å produsere strøm med kull inkludert CO2 kvoter. Tyske strøm for 2021 koster ca 41€/MWh (opp 3-4€ siden forrige oppdatering) mens i Norden omsettes det på 19€/MWh. Dette sier oss at det forventes kraftig eksport fra Norge/Sverige kommende år.

Nordisk kjernekraft produserer på ca. 75% av total kapasitet eller ca. 7 950 MW. Fra neste uke vil Forsmark 2 ha vedlikehold i 2 uker, så mest sannsynlig vil tilgjengeligheten være noe lavere i inngangen til desember.

Prisforventninger

Vi har de siste dager sett en enorm stigning av nordiske kraftpriser. Dette skyldes som forklart over en dreining av værprognoser samt et positivt makrobilde, med tilhørende sterke CO2 kvoter, kull og gas priser.

Q1-21 kontrakten var lavest omsatt på 11€/MWh den 20. november, denne omsette nå på 23€ MWh.

Så markedet er preget av veldig stor usikkerhet med store prissvingninger.

Fremover tror vi på en videre positiv utvikling i makrobilde.
Stigende Kull/Gass og CO2 priser.
Været indikerer høytrykksdominert vær slik at vi får stigende spotpriser og en svakere hydrologisk ressurs.
Markedets prisforventninger for årene 2021, 2022 og 2023 er 18,7 (-3), 23,5 (-0,40) og 24,7 (-0,2) €/MWh.

Våre anbefalinger:

  • YR21 – Kjøp
  • YR-22- Kjøp
  • YR-23- Kjøp

av Kristian Fossum
Portfolio Manager
Fortum TAO
Sist oppdatert 27. november 2020

Slik fungerer strømmarkedet

Strømprisen påvirkes av

  • Vær og vann
  • Norden og Europa
  • Tilbud og etterspørsel
  • Avgifter og nettleie

De ulike faktorene har ulik påvirkning. Det kan du lese mer om her.