Spot bedrift

Spot bedrift

Få en strømpris som følger markedet Bestill Spot Bedrift
Cost efficient
Påslag på kun 3,5 øre/kWh
Prices and contracts
Billigst over tid i følge Statistisk Sentralbyrå
Customer oriented
Månedlig fastbeløp 50 kr

Hvorfor velge Spot Bedrift?

Med avtalen Spot får din bedrift en strømpris som følger markedet. Det vil si at dersom Elspotprisen synker, innebærer det lavere kostnader for deg. Påslag 3,5 øre/kWh.

Betingelser og vilkår

Smarte tilleggstjenester

grønt valg

Støtt fornybar energi

Grønt valg

ekspress

Rykk frem i køen

Ekspress

par ute

Vi dekker egenandelen inntil NOK 20.000,-

Elsikker

Nyheter fra Fortum bedrift