Spot bedrift

Spot bedrift

Få en strømpris som følger markedet
Påslag på kun 3,5 øre/kWh

Billigst over tid i følge Statistisk Sentralbyrå

Månedlig fastbeløp 50 kr

Hvorfor velge Spot Bedrift?

Med avtalen Spot får din bedrift en strømpris som følger markedet. Det vil si at dersom Elspotprisen synker, innebærer det lavere kostnader for deg. Påslag 3,5 øre/kWh.

Betingelser og vilkår

Bestill Spot Bedrift her

Jeg ønsker å bli kontaktet via
De innsamlede opplysningene (Firmanavn, kontaktperson, epost og telefonnummer) blir brukt for å kunne opprette en bestilling av Spot Bedrift. Les mer om Fortums personvern.

Smarte tilleggstjenester

grønt valg

Støtt fornybar energi

Grønt valg

ekspress

Rykk frem i køen

Ekspress

par ute

Vi dekke egenandelen inntil NOK 20.000,-

Elsikker

Nyheter fra Fortum bedrift