Avfallshåndtering

Fortum Waste Solutions forbedrer kundens material- og energieffektivitet ved å tilby resirkulerings- og gjenbruksløsninger. Vi tar ansvar for hele avfallshåndteringsprosessen: materialundersøkelser, avfallshåndteringsplaner, avfallsbeskrivelser, opplæring av ansatte, plassering og vedlikehold av avfallscontainere, utnyttelse og håndtering av avfall, samt rapportering.

Våre tjenester innen avfallshåndtering

CS1

Kontakt våre eksperter!

Kjetil Himle
Director, Sales, Norway
Kirkegata 3
4006 Stavanger
Tel: +47 90601224
[email protected]

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]