Våre forbrenningstjenester

Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland.