Våre forbrenningstjenester

Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland. Fortum Waste Solutions behandler farlig avfall på høyforbrenningsanlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. Avfallet som mottas på anleggene brennes og gjenvinnes til miljøvennlig fjernvarme og strøm.