Resirkulering og behandling av farlig avfall

Resirkulering og behandling av farlig avfall

Vårt mål er at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen.

Vi jobber med effektiv ressursbruk og sirkulærøkonomi

Målet vårt i Fortum Recycling and Waste er å støtte kundenes virksomhet ved å bevare naturressurser og fremme sirkulær økonomi. Vi jobber sammen med kundene våre med å bygge smarte og bærekraftige løsninger som skal sikre sirkulasjon av verdifulle materialer og fjerning av skadelige stoffer fra materialkretsløpet. 

Vi tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sørger for en sikker sluttbehandling. Behandlingen utføres på våre anlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. Det farlige avfallet kan forbrennes under høye temperaturer og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet i nærområdet. Vi tilbyr også resirkulerings- og gjenbruksløsninger og jobber for at avfallsmaterialer kan utnyttes igjen og igjen. Vi resirkulerer flere typer materialer, for eksempel plast, batterier, bunnaske og flyveaske. 

 

Resirkulering av materialer

Vårt mål er å sørge for at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen

Håndtering av farlig avfall

Vi tilbyr tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sikre en sikker sluttbehandling

Fortum Battery Story

Har du spørsmål om resirkulering eller behandling av farlig avfall?

LisaMoen4

Lisa Sollie Moen

Senior Project Manager
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa [punktum] moen [krøllalfa] fortum [punktum] com

Jaakko Soini

Prosjektleder
For spørsmål om batterier
Tel: +35 8445 347 120
Jaakko [punktum] soini [krøllalfa] fortum [punktum] com