Rådgivning og kartlegging av avfallshåndtering

Ønsker du og bedriften din å forbedre bedriftens avfallshåndtering og øke material effektiviteten? Fortum Waste Solutions hjelper til med å finne den beste driftsmodellen som vil være kostnadseffektiv, ressursbesparende og ivareta HMS-krav.

Cost efficient
Økonomiske fordeler

God og planlagt avfallshåndtering sparer kostnader

Recycling and waste services
Miljømessige fordeler

Fortums kartleggingsplan har som hensikt å forbedre hele avfallshåndteringskjeden, samt gjøre verden renere og mer bærekraftig

Hazardous waste and detoxification
Sikkerhet

Avfallsundersøkelsen vår gir en detaljert oversikt over kundens nåværende utstyr og prosesser

En avfallsundersøkelse etter bedriftens behov

Vår avfallsundersøkelse er en detaljert undersøkelse over avfallshåndteringen i bedriften, utført av våre eksperter i samarbeid med kunden.

Undersøkelsen resulterer i viktige utviklingsmål for avfallshåndtering, som gir vesentlig fordeler for bedriften både økonomisk og med hensyn til omdømme.

Basert på målinger lager vi ved behov et forslag til nye praktiske implementeringer innen avfallshåndtering. Vi tar også hensyn til kundens behov og lovkravene.

Optimalisering av avfallshåndtering

Målet er å redusere avfall og finne nye bruksområder for avfallet, samt gjenvinne avfall som materiale eller energi.

Det finnes stort forbedringspotensial i kildesortering av avfall, innsamlingsordninger og merking. Vi designer hele avfallshåndteringssystemet for din bedrift:

  • Kildesortering som gir kostnadseffektive fordeler
  • Merking av lokasjon for avfall og containere
  • Etiketter til merking av emballasje
  • Godkjent emballasje
  • Logistikk for innsamling og transport til behandlingssted
  • Opplæring og rådgivning av ansatte
  • Rapportering

Har du spørsmål om avfallshåndtering?

Lisa Sollie Moen

Senior Project Manager
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa [punktum] moen [krøllalfa] fortum [punktum] com