End of life services for elbilbatterier

Vi tilbyr selskaper en trygg, enkel og kostnadseffektiv måte å transportere, håndtere, lagre og resirkulere elbilbatterier og litiumionbatterier.

Safety
Sikkerhet

Vi er eksperter på håndtering av farlige stoffer. Vi transporterer, håndterer og resirkulerer brukte og ødelagte batterier trygt og i samsvar med lokale forskrifter.

Easiness
Lett

Vi veileder hvordan du vurderer batteriets tilstand og emballasje om nødvendig. Vi leverer også utstyr for transport og oppbevaring av batteriene, samt ivaretar de nødvendige dokumentene.

Circular economy
Bærekraft

Med hele prosessen internt fra innsamling til gjenvinning, kan vi sikre at batterier behandles og resirkuleres på en ansvarlig og bærekraftig måte, og at verdifulle råvarer ender i produksjonen av nye batterier.

batterigjenvinning

Vi samler inn og mottar brukte og ødelagte litiumionbatterier fra selskaper, alt fra elbilbatterier til litiumbatterier som brukes til industrielt bruk. Vi hjelper deg å vurdere batteriets tilstand dersom du er usikker på det. Vi henter batteriene for deg, sørger for trygg og sikker transport, lagring av batteriene og ikke minst gjenvinning av batteriene.

Vi resirkulerer litiumbatterier på våre gjenvinningsanlegg i Finland. Vår effektive resirkuleringsprosess med lite karbon sikrer at de verdifulle råvarene i batteriene blir gjenvunnet og brukt som råstoff i nye batterier.

Sikre løsninger for transport og lagring

Litiumionbatterier som har nådd slutten av levetiden, klassifiseres som farlig avfall. Brukte batterier må pakkes separat fra andre materialer. Spesielt alvorlig ødelagte batterier krever spesiell ekspertise innen håndtering, da de kan være ekstremt brannfarlige. Vi veileder kundene våre gjennom hele prosessen for å sikre at alle relevante regler og forskrifter blir brukt.

Jaakko Soini

Prosjektleder
For spørsmål om batterier
Tel: +35 8445 347 120
Jaakko [punktum] soini [krøllalfa] fortum [punktum] com

Gjenvinning av materialer fra elbilbatterier

Vi kan gjenvinne over 80 prosent av materialene i elbilbatterier og andre litiumionbatterier, for eksempel plast, kobolt, litium og nikkel, slik at det kan lages nye elbilbatterier fra gjenvunnet materiale.

Les mer her