For leverandører

Å samarbeid med leverandører utgjør en stor del av vårt daglige virke. Innkjøp skal være en viktig bidragsyter til Fortum Oslo Varmes prestasjoner og resultater, vi skal gjennomføre bærekraftige innkjøpsprosesser og sikre tilgang på rett materiell og tjenester med hensyn til kostnader og vår virksomhets behov. Vi ønsker et åpnet og effektivt samarbeid med våre leverandører – og søker alltid etter aktører som kan skape nye «vinn-vinn»-samarbeid.

Kvinne på kundeservice
F8

Informasjon og krav til leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører

Vi forventer at alle våre leverandører opptrer forsvarlig og etterlever våre etiske retningslinjer for leverandører.

Les mer

HMS-krav

Vårt viktigste mål er å være en trygg arbeidsplass. Alle som utfører arbeidsoppgaver for oss skal kjenne til og følge alle gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet.

 

Våre generelle innkjøpsbetingelser

Vilkårene gjelder for all levering av varer og/eller tjenester til Fortum Oslo Varme, med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, herunder Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser.

Les mer

CS8

Fakturainformasjon

Fortum Oslo Varme AS – org. nr. 977296919

Fakturamailadresse PDF-format
(fakturaadresse, se under, må fremkomme på fakturaen)

[email protected]

Informasjon om e-faktura til Oppdragsgiver finner du her: www.pagero.no/hafslund

Fakturaadresse

Fortum Oslo Varme AS
Fakturamottak
Postboks 4450
8608 Mo i Rana

 

Fortum Oslo Varme, avd. Klemetsrud – org. nr. 979594836

Fakturamailadresse PDF-format
(fakturaadresse, se under, må fremkomme på fakturaen)
[email protected]

Fakturaadresse
Fortum Oslo Varme Klemetsrud AS
Regnskap
Postboks 13 Mortensrud
0215  OSLO 

CS1

Kontakt oss

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på e-postadressen under for generelle henvendelser vedrørende innkjøpsprosesser.

[email protected] 

Etiske retningslinjer for leverandører

Vi forventer at alle våre leverandører opptrer forsvarlig og etterlever våre etiske retningslinjer for leverandører.

Les mer

HMS-krav

Vårt viktigste mål er å være en trygg arbeidsplass. Alle som utfører arbeidsoppgaver for oss skal kjenne til og følge alle gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet.

 

Våre generelle innkjøpsbetingelser

Vilkårene gjelder for all levering av varer og/eller tjenester til Fortum Oslo Varme, med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, herunder Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser.

Les mer

Fortum Oslo Varme AS – org. nr. 977296919

Fakturamailadresse PDF-format
(fakturaadresse, se under, må fremkomme på fakturaen)

[email protected]

Informasjon om e-faktura til Oppdragsgiver finner du her: www.pagero.no/hafslund

Fakturaadresse

Fortum Oslo Varme AS
Fakturamottak
Postboks 4450
8608 Mo i Rana

 

Fortum Oslo Varme, avd. Klemetsrud – org. nr. 979594836

Fakturamailadresse PDF-format
(fakturaadresse, se under, må fremkomme på fakturaen)
[email protected]

Fakturaadresse
Fortum Oslo Varme Klemetsrud AS
Regnskap
Postboks 13 Mortensrud
0215  OSLO 

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på e-postadressen under for generelle henvendelser vedrørende innkjøpsprosesser.

[email protected] 

Fjernvarmen skaper verdier av ressurser

Her ser du hvordan fjernvarmen skaper verdier av ressurser som ellers ville gått til spille!

Se hvordan vi skaper verdier av ressurser som ellers ville gått til spille!