Priser og vilkår

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet.

Enebolig og rekkehus fjernvarme

Enebolig/rekkehus

Pris oktober 2021

166,54 øre/kWh

inkl. mva.

Borettslag/sameier

Borettslag/sameier

Pris oktober 2021

167,56 øre/kWh

inkl. mva.

Les mer
opera sykkel

Næringsbygg

Pris oktober 2021

120,60 øre/kWh

ekskl. mva.

Les mer
bygninger

Byggvarme

80,00 øre/kWh

ekskl. mva.

Les mer

Priser 2018-2021

Enebolig/rekkehus - Per oktober: 166,54 øre/kWh

Prisen er inklusiv merverdiavgift og gjelder eneboliger/rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder -  Enebolig/rekkehus

Priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift

Måned

 

Øre per/kWh

Oktober 2021

 

166,54 øre/kWh

September 2021

 

181,55 øre/kWh

August 2021

 

140,48 øre/kWh

Juli 2021 

 

119,45 øre/kWh

Juni 2021

 

106,30 øre/kWh

Mai 2021

 

108,33 øre/kWh

April 2021

 

104,21 øre/kWh

Mars 2021

 

100,44 øre/kWh

Februar 2021

 

115,60 øre/kWh

Januar 2021

 

110,14 øre/kWh

Desember 2020

 

79,08 øre/kWh

November 2020

 

58,96 øre/kWh

Oktober 2020

 

70,43 øre/kWh

September 2020

 

65,34 øre/kWh

August 2020

 

57,61 øre/kWh

Juli 2020

 

54,69 øre/kWh

Juni 2020

 

54,76 øre/kWh

Mai 2020

 

62,59 øre/kWh

April 2020

 

59,37 øre/kWh

Mars 2020

 

63,88 øre/kWh

Februar 2020

 

68,32 øre/kWh

Januar 2020

 

82,74 øre/kWh

Desember 2019

 

99,23 øre/kWh

November 2019

 

104,86 øre/kWh

Oktober 2019

 

97,97 øre/kWh

September 2019

 

88,81 øre/kWh

August 2019

 

94,87 øre/kWh

Juli 2019

 

93,86 øre/kWh

Juni 2019

 

88,40 øre/kWh

Mai 2019

 

99,75 øre/kWh

April 2019

 

101,27 øre per/kWh

Mars 2019

 

102,52 øre per/kWh

Februar 2019

 

107,79 øre per/kWh

Januar 2019

 

119,34 øre per/kWh

Desember 2018

 

114,46 øre per/kWh

November 2018

 

108,85 øre per/kWh

Oktober 2018

 

100,75 øre per/kWh

September 2018

 

107,05 øre per/kWh

August 2018

 

112,85 øre per/kWh

Juli 2018

 

113,32 øre per/kWh

Juni 2018

 

104,03 øre per/kWh

Mai 2018

  90,90 øre per/kWh

Fjernvarmetariff

Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel: oktober 2021

NordPools månedspris NO1

120,14 øre/kWh

Administrativt påslag

5,00 øre/kWh

Nettleie

23,94 øre/kWh

El-avgift

20,86 øre/kWh

2 % Rabatt

- 3,40 øre/kWh

Sum 166,54 øre/kWh
   

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia) samt gjeldende offentlige avgifter.

Borettslag/sameier - Per oktober: 167,56 øre/kWh

Prisen for borettslag/sameier er en ren energitariff.
Se prismodell for borettslag/sameier lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - borettslag/sameier:

Priser er oppgitt inklusiv mva.

Måned

Øre per/kWh

Oktober 2021

167,56 øre/kWh

September 2021

179,78 øre/kWh

August 2021

140,39 øre/kWh

Juli 2021

118,59 øre/kWh

Juni 2021

106,01 øre/kWh

Mai 2021

108,80 øre/kWh

April 2021

103,72 øre/kWh

Mars 2021 

100,63 øre/kWh

Februar 2021

119,43 øre/kWh

Januar 2021

111,77 øre/kWh

Desember 2020

79,95 øre/kWh

November 2020

60,50 øre/kWh

Oktober 2020

72,57 øre/kWh

September 2020

65,28 øre/kWh

August 2020

59,12 øre/kWh

Juli 2020

55,72 øre/kWh

Juni 2020

55,84 øre/kWh

Mai 2020

64,34 øre/kWh

April 2020

60,23 øre/kWh

Mars 2020

64,77 øre/kWh 

Februar 2020

69,19 øre/kWh 

Januar 2020

83,10 øre/kWh 

Desember 2019

99,34 øre /kWh

November 2019

104,85 øre /kWh

Oktober 2019

98,14 øre /kWh

September 2019

89,19 øre /kWh

August 2019

94,97 øre /kWh

Juli 2019

93,44 øre /kWh

Juni 2019

89,02 øre/kWh

Mai 2019

100,47 øre/kWh

April 2019

101,69 øre/kWh

Mars 2019

102,60 øre/kWh

Februar 2019

107,99 øre/kWh

Januar 2019

119,13 øre/kWh

Desember 2018

114,46 øre/kWh

November 2018

109,94 øre/kWh

Oktober 2018

101,71 øre/kWh

September 2018

104,25 øre/kWh

August 2018

112,67 øre/kWh

Juli 2018

113,32 øre/kWh

Juni 2018

104,03 øre/kWh

Mai 2018

91,22 øre/kWh

Næringsbygg - Per oktober: 120,60 øre/kWh

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd.

Se prismodell for næringsbygg lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - næringsbygg:

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift

Måned

Energiledd

Effektledd

Oktober 2021

120,60 øre/kWh

22 kr/kW/måned

September 2021

128,50 øre/kWh

22,00 kr/kW/md

August 2021

96,08 øre/kWh

22,00 kr/kW/md

Juli 2021

79,39 øre/kWh

22,00 kr/kW/md

Juni 2021

69,06 øre/kWh

22,00 kr/kW/md

Mai 2021

72,06 øre/kWh

22, 00 kr/kW/md

April 2021

67,96 øre/kWh

22, 00 kr/kW/md

Mars 2021

68,71 øre/kWh

67, 00 kr/kW/md

Februar 2021

85,75 øre/kWh

120, 00 kr/kW/md

Januar 2021

78,23 øre/kWh

120, 00 kr/kW/md

Desember 2020

48,67 øre/kWh

150, 00 kr/kW/md

November 2020

33,03 øre/kWh

80, 00 kr/kW/md

Oktober 2020

40,05 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

September 2020

33,49 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

August 2020

29,20 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Juli 2020

25,92 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Juni 2020

26,04 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Mai 2020

33,20 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

April 2020

29,54 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Mars 2020

36,40 øre/kWh

80,00 kr/kW/md

Februar 2020

39,92 øre/kWh

150,00 kr/kW/md

Januar 2020

51,03 øre/kWh

150,00 kr/kW/md

Desember 2019

64,25 øre/kWh

150,00 kr/kW/md

November 2019

68,68 øre/kWh

80,00 kr/kW/md

Oktober 2019

60,05 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

September 2019

52,70 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

August 2019

56,97 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Juli 2019

55,59 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Juni 2019

52,53 øre/kWh

23,00 kr/kW/md

Mai 2019

61,72 øre/kWh

23,00 kr/kW/md.

April 2019

62,96 øre/kWh

23,00 kr/kW/md.

Mars 2019

66,79 øre/kWh

80,00 kr/kW/md.

Februar 2019

71,22 øre/kWh

150,00 kr/kW/md.

Januar 2019

80,42 øre/kWh

150,00 kr/kW/md.

Desember 2018

75,76 øre/kWh

150,00 kr/kW/md.

November 2018

72,41 øre/kWh

77,00 kr/kW/md.

Oktober 2018

63,00 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

September 2018

63,75 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

August 2018

71,20 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

Juli 2018

71,75 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

Juni 2018

64,11 øre/kWh

19,11 kr/kW/md.

Mai 2018

53,84 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

Vilkår

Leveringsbetingelser
Vilkår for eksisterende bygg
Vilkår for nybygg

Her finner du: 

Prismodell

Prismodell for privat, enebolig/rekkehus

Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel: oktober 2021

NordPools månedspris NO1

120,14 øre/kWh

Administrativt påslag

5,00 øre/kWh

Nettleie

23,94 øre/kWh

El-avgift

20,86 øre/kWh

2 % Rabatt

- 3,40 øre/kWh

Sum

166,54 øre/kWh

 
Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for borettslag/sameier

Tariffen består av følgende ledd:

  • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

  • Administrativt påslag

  • Nettleie

  • El-avgift

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%. 
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen tilkommer El-avgiften som er fastsatt til 16,69 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2021.
Nettleien for 2021 er fastsatt til 19,15 øre/kWh.
Administrativt påslag er 4,00 øre/kWh.

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priseksempel september 2021:

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift.

Nordpools månedspris NO1 

109,40 øre/kWh

Rabatt

-5,42 øre/kWh

Administrativt påslag

  4,00 øre/kWh

Nettleie

19,15 øre/kWh

El-avgift

16,69 øre/kWh


Sum energiledd


143,82 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for næringsbygg

Tariffen består av følgende ledd

Fastledd:

kr 3 000,- per år

 

Energileddet er summen for følgende poster:

  • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt
  • Administrativt påslag

  • Nettleie

  • El-avgift

Effektledd

Vinter 1 (januar, februar, desember) 

Vinter 2 (november, mars)

Sommer  (april til oktober)

120 kr/kW/måned

67 kr/kW/måned

22 kr/kW/måned

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%.
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen, tilkommer et administrativt påslag på 4,00 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
El-avgiften er fastsatt til 16,69 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2021, mens nettleien varierer fra 3,90 øre/kWh for april-oktober til 7,00 øre/kWh for november-mars (2021).

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Fjernvarmetariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie (Elvia AS) for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.

 

Reliable

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

FAQ

Spørsmål og svar om fjernvarme

Har du spørsmål om Min side, faktura og betaling, flytting eller forbruk?

Les mer

Feil på fjernvarmen?
22 43 59 80 - døgnbemannet
- Vi varsler feilene fortløpende her
 

Customer service

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

fov [punktum] kundeservice [krøllalfa] fortum [punktum] com (E-post til kundeservice)
Salgsavdelingen
fov [punktum] varmesalg [krøllalfa] fortum [punktum] com (E-post til salgsavdelingen)
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo