Prismodeller for fjernvarme

Prismodell

Prismodell for privat, enebolig/rekkehus

Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel september 2021:

NordPools månedspris NO1

135,46 øre/kWh

Administrativt påslag

5,00 øre/kWh

Nettleie

23,94 øre/kWh

El-avgift

20,86 øre/kWh

2 % Rabatt

- 3,71 øre/kWh

Sum

181,55 øre/kWh

 
Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for borettslag/sameier

Tariffen består av følgende ledd:

  • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

  • Administrativt påslag

  • Nettleie

  • El-avgift

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%. 
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen tilkommer El-avgiften som er fastsatt til 16,69 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2021.
Nettleien for 2021 er fastsatt til 19,15 øre/kWh.
Administrativt påslag er 4,00 øre/kWh.

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priseksempel september 2021:

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift.

Nordpools månedspris NO1 

109,40 øre/kWh

Rabatt

-5,42 øre/kWh

Administrativt påslag

  4,00 øre/kWh

Nettleie

19,15 øre/kWh

El-avgift

16,69 øre/kWh


Sum energiledd


143,82 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for næringsbygg

Tariffen består av følgende ledd

Fastledd:

kr 3 000,- per år

 

Energileddet er summen for følgende poster:

  • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt
  • Administrativt påslag

  • Nettleie

  • El-avgift

Effektledd

Vinter 1 (januar, februar, desember) 

Vinter 2 (november, mars)

Sommer  (april til oktober)

120 kr/kW/måned

67 kr/kW/måned

22 kr/kW/måned

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%.
Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned.

I tillegg til energiprisen, tilkommer et administrativt påslag på 4,00 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
El-avgiften er fastsatt til 16,69 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2021, mens nettleien varierer fra 3,90 øre/kWh for april-oktober til 7,00 øre/kWh for november-mars (2021).

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Fjernvarmetariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie (Elvia AS) for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.