Vi sikrer avfalls- og energigjenvinningen under virusutbruddet

Fortum Oslo Varme leverer samfunnskritisk infrastruktur til hele Stor-Oslo. Vi har døgnkontinuerlig bemanning som produserer og overvåker leveransen av varme og varmt vann til byen vår. Vi er i beredskap, vi har iverksatt nødvendige tiltak, og er i løpende dialog med myndigheter, leverandører og kunder.

Tiltak

Fortum Oslo Varme har innført flere tiltak for å begrense smitte og opprettholde våre viktige leveranser til samfunnet.

  • Vi benytter hjemmekontor, der det er mulig.
  • Alle reiser er utsatt.
  • Vi har satt krisestab og planlegger tiltak for en eventuell forverring av situasjonen.
  • Vi har identifisert kritiske funksjoner og operativt personell, og iverksatt tiltak for å redusere sannsynligheten for smitte slik at våre medarbeidere kan utføre jobben sin på tryggest mulig måte.
  • Vi har oppgradert hyppigheten av all rengjøring/desinfisering av operativt utstyr, biler, arbeidsplass, kantine, og lokalene generelt.
  • Vi har informert alle ansatte om generelle tiltak for smittevern, og viktigheten av god håndhygiene.
  • Vi har oppfordret alle våre medarbeidere til å gjennomføre smittebegrensing også privat.

Tips hvis du har problemer med fjernvarmen

Tips til hva du bør sjekke ut dersom radiatorene er kalde, eller vannet er kaldt hjemme hos deg

Feilmeldinger

Opplever du feil i fjernvarmeleveransen?
Du når alltid vår driftssentral som fortsatt døgnbemannet på 22 43 59 80

Kundeservice og salgsavdeling

Du treffer som vanlig våre blide kundebehandlere på:
Telefon 22 43 59 80 mandag til fredag kl 8.00-16.00.

fov [punktum] kundeservice [krøllalfa] fortum [punktum] com (E-post til kundeservice)

Salgsavdelingen vår er tilgjengelig som vanlig i denne perioden. Har du spørsmål om fjernvarme, og/eller lurer på om din eiendom kan få fjernvarme, får du kontakt med en av våre selgere.

fov [punktum] varmesalg [krøllalfa] fortum [punktum] com (Mail til salgsavdelingen.)

Selvbetjeningsløsning

Bli kjent med «Min side». Her kan du se detaljer om ditt eget kundeforhold og administrere dette. Hvis du ikke har en bruker, ta kontakt med oss på fov [punktum] varmesalg [krøllalfa] fortum [punktum] com så kan vi opprette en bruker for deg.

Vi ber om forståelse for eventuelle forsinkelser i kundeservice/kundebehandlingen i denne perioden.