Kundeservice for bedrifter og borettslag

Har du spørsmål om strøm, fjernvarme eller levering av avfall, så ta kontakt med oss her. Vi er tilgjengelige for deg.
Under velger du om det gjelder strøm bedrift, fjernvarme eller avfallshåndtering.