Behandling av farlig avfall og fjerning av giftstoffer

Fortum Waste Solutions tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sikre en sikker sluttbehandling.

Bærekraftig fjerning av farlig avfall

Fortum Waste Solutions har mer enn 40 års erfaring med fjerning av farlige stoffer gjennom teknologi (BAT).

Vi transporterer, analyserer og behandler farlig avfall i henhold til kundes behov. Vi hjelper også våre kunder med å velge passende emballasje og korrekt merking av avfallet, samt organisere tilpasset trening for din organisasjon.

Vi tilbyr pålitelig høykvalitets behandling av farlig avfall på våre tre høytemperaturforbrenningsanlegg i Riihimäki/Finland, Kumla/Sverige og Nyborg/Danmark. Det farlige avfallet forbrennes og utvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet. Bunnasker fra forbrenning sorteres for ulike metaller som resirkuleres. Resterende uorganisk bunnaske gjenbrukes til entreprenørvirksomhet i deponier, eller deponeres.

Vi tilbyr:

 • Løsninger for komplekse prosjekter 
 • Avfallsbehandling, planlegging og rådgivning på stedet
 • Tilpasset logistikk
 • Stor lagring-og behandlingskapasitet
 • Høye miljø- og sikkerhetsstandarder i samsvar med internasjonale og nasjonale lovkrav
 • Resirkulerings- og gjenbruksløsninger for de verdifulle ressursene i farlig avfall (for eksempel olje, plast, metaller)
 • Hjelp med nødvendig dokumentasjon
 • Miljøvennlig behandling, som ved bruk av best tilgjengelige teknologi gjenbruker maksimal verdi og deponi av uønskede giftige uorganiske komponenter
 • Sporbarhet, rapportering til myndigheter og klimakontoer
 • Sikkerhetsrådgivere

Riktig transport og emballasje

Farlig avfall skal transporteres, emballeres og merkes i henhold til ADR regelverket. Vi har emballasje for alle typer avfall, og vi er forberedt på å hjelpe deg med riktig merking av avfallet.

Vi kan tilby transport via underleverandører som har erfaring og er profesjonelle aktører innen transport av farlig avfall. All transport er i overensstemmelse med bestemmelsene i den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR) og International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

Eksempler på farlig avfall:

 • Lysrør
 • Spraybokser
 • Utløpt eller ubrukt medisin og farmasøytiske produkter
 • Kvikksølvtermometre
 • Kjemikalier
 • Maling, lim og lakkavfall, emballasje og tilhørende utstyr, verktøy og masse
 • Løsesmidler
 • Rengjøringsmidler
 • Brukt olje og oljeavfall
 • Plantevernmidler
 • Kjøleskap og frysere
 • Fjernsyn, dataskjermer
 • Impregnert tre
 • Batterier

Fortum tilbyr fysisk-kjemisk behandling for uorganisk farlig avfall, som syrer og baser. Vi behandler også forurenset prosessvann i vårt fordampningsanlegg. Videre behandler vi et bredt spekter av forurenset jord på våre behandlingsanlegg.

CS1

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]