Velkommen til Fortum Oslo Varme

Klikk på bildet for å komme videre til vår opplæringsportal, VarmE-akademiet. Her vil du finne relevant opplæringsmateriell for deg som skal utføre arbeid for Fortum Oslo Varme.

Velkommen til VarmE-akademiet

Når du klikker på VarmE-akademiet blir du ledet videre til en selvregistreringsside. Registrer deg her med relevant informasjon.

Lykke til med opplæringen!