Elhub

Elhub er for mange et ukjent begrep, men er allikevel den største endringen i kraftmarkedet på mange år.
Kort forklart er Elhub en effektivisering av kraftmarkedet. Ved å håndtere alle typer måledata som sendes mellom forbruker, kraftleverandører og nettselskap sørger Elhub for en sikker og effektiv håndtering av alle markedsprossesser.

Flere fakturalinjer på strømregningen

På din strømregning for februar vil du se at fakturaperioden er splittet i to perioder. En før og en etter 18. februar. Grunnen til dette er at Elhub hadde oppstart den 18. februar.

Splittingen av måneden har ingen innvirkning på strømprisen du betaler. Det er kun gjort av praktiske årsaker grunnet overgangen til nytt system.

Fremover vil alle måleravlesninger vises med desimaler.

Hva gjør Elhub?

Elhub er et sentralt IT-system som gjør det enklere for alle aktørene i kraftmarkedet å utveksle data. Frem til i dag har aktørene vært avhengige av hverandre for å kunne utveksle målerverdier og kundeinformasjon for å kunne gjennomføre prosesser som leverandørbytter, inn og utflytting. Nå skal Elhub sørge for at all meldingsutveksling skal foregå sikkert og effektivt.

Elhub og AMS målere

I løpet av 2019 har de fleste husstander i Norge fått nye smarte strømmålere (AMS-målere). Sammen med innføringen av Elhub vil strømkunder få bedre oversikt over sitt strømforbruk, og kan med denne løsningen bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og energibesparende måte. 

Oversikt over egen informasjon

Som en del av elhub kommer en løsning der kunden både kan se, kontrollere og gi tilgang til egne data for egne målepunkter. Dette kalles Elhub Web Plugin.

Elhub Web Plugin gir deg blandt annet informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har, samt årsforbruk og måleverdier. 

Du kan logge inn i Elhub Web Plugin her.