Nå blir det enda enklere å være strømkunde hos Fortum!

Fra høsten 2016 kunne strømleverandører sende én regning til sine kunder for både strømforbruk og nettleie. For deg betyr dette at du mottar en regning mindre, og at det blir enklere å få oversikt over strømforbruket!

Hva betyr dette for deg? 

I dag mottar du én regning på strømforbruk fra Fortum og én regning på nettleie fra din lokale netteier. Med den nye ordningen vil du motta disse to beløpene samlet på samme regning.

Og hva skjer nå?

Du trenger ikke foreta deg noen ting! Vi har satt i gang arbeidet med å inngå avtaler med netteiere i Norge, så vi kan sende samlet regning til alle våre kunder. Hvor raskt vi kan innføre den nye ordningen for deg avhenger av hvor raskt netteieren i ditt område er klar. Du vil uansett få beskjed før endringen trer i kraft.

Nye avtalevilkår

I forbindelse med den nye ordningen har vi endret avtalevilkårene for fakturering.

 Avtalevilkårene for fakturering er nå som følger: 

Gjennomfakturering av nettleie Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Fortum. Kunden gir Fortum fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

Ønsker du å lese fullstending avtalevilkår, klikk her!

Netteiere vi har avtale med pr i dagTast inn din postkode for å sjekke om Fortum tilbyr en samlet faktura for strømforbruk og nettleie der du bor.


 

Spørsmål og svar om den nye strømregningen

Når vil dette skje?
NVEs forskrift som gjør det mulig for strømleverandører å fakturere for nettleie trer i kraft 01.09.2016. Men før vi kan sende deg en samlet strømregning for strømforbruk og nettleie, må vi ha en avtale med din netteier som legger til rette for dette. Vi jobber med å få disse avtalene på plass, men med over 100 netteiere i Norge kan vi foreløpig ikke si når alt er klart med hver enkelt netteier. Så snart vi starter gjennomfakturering i området du bor, vil du få beskjed.
Må jeg gjøre noe selv?
Nei, du trenger ikke gjør noe selv. Hvis Fortum har en avtale med ditt nettselskap vil faktura for nettleie automatisk komme på faktura fra Fortum.
Gjelder gjennomfakturering for alle, uavhengig av netteier og strømleverandør?
Det er valgfritt for strømleverandører hvilket nettselskap de ønsker å inngå gjennomfaktureringsavtale med. Men dersom en avtale er inngått vil gjennomfakturering gjelde for alle privatkunder i dette nettområdet.
Kan jeg slippe gjennomfakturering?
Nei, dersom din netteier har inngått avtale med Fortum om gjennomfakturering, kan du ikke velge det bort. Men dersom du finner en strømleverandør som ikke har inngått gjennomfaktureringsavtale med netteier i sitt område vil gammel ordning gjelde. Dette må du selv undersøke.
Vil dette øke kostnadene?
Nei. Fortum vil motta fakturainformasjon fra netteier og vil deretter samle strøm og nett til en felles faktura, men ikke legge på ytterligere gebyr eller påslag i denne sammenheng.
Tilbyr netteier samme ordning, slik at jeg kan få felles faktura fra dem?
Nei, det er kun strømleverandører som kan viderefakturere nettleie, ikke omvendt.
Kan jeg bytte strømleverandør etter at gjennomfakturering har startet?
Du som kunde står fritt til å velge ny strømleverandør til enhver tid. Det har ingen kostnader hvis man ikke har en kontrakt med bindingstid. Netteier kan du ikke bytte. Netteier skal informere på sine internettsider hvilke kraftleverandører som kan tilby alt på en faktura eller ikke.
Måleravlesning – hvor skal jeg levere?
Måleravlesning kan leveres til Fortum eller til nettselskapet. Fortum tilbyr ikke varsel om måleravlesning på sms/epost. Dersom du ønsker å levere avlesning til Fortum, er vi avhengig av at netteier godkjenner denne før vi kan fakturere.
Hvordan er strøm og nettleie vist på fakturaen?
Strøm og nettleie vil tydelig spesifiseres hver for seg.
Hvor ofte vil jeg få faktura?
Vi vil følge nettselskapets fakturaintervall, det vil si at om du i dag får faktura hver måned fra netteier, vil du få hver måned fra Fortum.
Hvor kan jeg se min nettleiefaktura?
Logg inn på min side Minside og gå til fakturaoversikt. Trykk på pluss tegnet ut til høyre for fakturaen, en ny side åpnes hvor grunnlaget for nettleiefakturaen ligger som pdf.
Har du andre spørsmål om den nye strømregningen, så kan du kontakte vår kundeservice på telefon 21 49 69 10, du kan chatte med oss, sende oss en e-post til kundeservice@fortum.com eller du kan nå oss på vår Facebook-side.