Mottak og behandling av industriavfall

Fortum Waste Solutions tilbyr et bredt spekter innen behandling og resirkulering av industriavfall. Våre behandlingsanlegg tilbyr tekniske, økonomiske og miljøvennlige løsninger for avfall.

F17
Økonomiske fordeler

Vi hjelper våre kunder med å redusere kostander med avfallsbehandling.

RW6
Miljømessige fordeler

Vårt brede utvalg av miljøvennlige behandlingsmetoder sikrer en effektiv utnyttelse av mange ulike typer avfall.

RW4
Sikkerhet

Våre behandlingsmetoder er basert på omfattende erfaring og ekspertanalyse av avfallet.

Behandlingsløsninger

Avfall vi kan behandle i våre anlegg:

  • Industriavfall
  • Avfall som oppstår ved behandling av kommunalt avfall
  • Byggavfall
  • Forurenset jord
  • Annet avfall som aske, slagg, støv, slam, sedimenter  

Vi bruker ulike metoder for behandling av avfallsfraksjoner: 

  • Sortering
  • Seperasjon
  • størkning
  • Stabilisering
  • Vakumbehandling
CS1

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]