Resirkulerte oljer og produkter

Fortum Waste Solutions samler, behandler og resirkulerer spillolje av god kvalitet for gjenbruk. Rensing og gjenbruk av oljer er blant de beste måtene å utnytte industriavfall.

olje

Resirkulering av olje

En forutsetning for oppgradering, regenerering og materialutnyttelse av oljer, er at de forskjellige oljeavfalls typene separeres. Når oljene separeres, blir energi lagret i behandlingen og karbonavtrykket til produktet reduseres. Dette gjør det mulig å spare naturressurser og oppnå kostnadsbesparelser.

Regenerering er den beste måten å gjenvinne smøreoljer. Som et biprodukt benyttes bitumen som et drivstoff til fremstilling av asfalt- og takbelegg. Det eneste avfallet i prosessen er vannet som er bundet til oljen.

CS1

Kontakt våre eksperter!

Kjetil Himle
Director, Sales, Norway
Kirkegata 3
4006 Stavanger
Tel: +47 90601224
[email protected]

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]