Prosjekt karbonfangst og lagring

På Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo arbeides det med mulighetene for karbonfangst fra røykgassen etter forbrenning av avfallet.

  • Norge kan få Europas første industrielle CO2-fangstanlegg
  • En konseptutredning har sett på karbonfangst og lagring, såkalt CCS, ved tre industriutslipp i Norge: Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud, Norcems sementfabrikk i Brevik og Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya
  • CO2-en fraktes med skip til Kollsnes og lagres på norsk sokkel
  • CCS inngår i de fleste beregninger for hvordan verden skal klare å nå klimamålene i Parisavtalen
Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt presenterer karbonfangst fra energigjenvinning av avfall