Behandling av oljeholdig vann

Fortum Waste Solutions tilbyr effektive og bærekraftige løsninger for oljeholdig vann, innen transport, analyse og behandling.

F17

Økonomiske fordeler

I vår prosess separerer vi olje og vann slik at oljen kan regenereres til olje og drivstoff.

RW6

Miljømessige fordeler

Vår behandling av oljeholdig vann fremmer den sirkulære økonomien ettersom vi kontinuerlig ser etter miljøvennlige løsninger for å gjenbruke olje og dermed spare verdifulle råmaterialer.

RW4

Sikkerhet

Vi behandler oljeholdig vann på en sikker måte i samsvar med lovverket.

Gjenvinning av oljeholdig vann

Fortum tilbyr bærekraftige løsninger for behandling av store mengder oljeholdig vann. Vi behandler:

 • Oljeforurenset vann
 • Spillolje
 • Slam
 • Oljeemulsjoner

Hvorfor velge Fortum?

 • Logistikk
 • Kapasitet
 • Fleksible behandlingsmetoder
 • Driftssikkerhet
 • Konsulenttjenester
 • Laboratorietjenester
 • Våre sertifiseringer
 • Sporbarhet 
CS1

Kontakt våre eksperter!

Kjetil Himle
Director, Sales, Norway
Kirkegata 3
4006 Stavanger
Tel: +47 90601224
[email protected]

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]