Sikkerhetsregler for kunder på Klemetsrudanlegget

Adgang til anlegget

 • Avtale om levering til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud styres i aktuell kontrakt og anleggets leveransevilkår. Adgang for levere avfall til Klemetsrudanlegget gis av vakt- og vektfunksjonen for anlegget. Adgang gis i form av et veiekort som kun gir adgang til inn og utkjøring i anlegget
 • Forutsetning for adgang er at krav, regler og anvisninger overholdes. Brudd vil bli registrert og behandlet. Bortvisning vil være en normal reaksjon

Kjøring

 • Kjøring på anleggets område skal foregå etter skilting, oppmerking og anvisning av personalet. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t
 • Tomgangskjøring er ikke tillatt

Synlighet og vernetøy i mottakshall (Bygg E) og direkteforbrenning (Bygg F)

 • Synlighetsplagg skal benyttes ved ferdsel utenfor bil. Synlighetsplagget skal minimum være klasse 1 (EN ISO 20471), som dekkes av refleks på vest eller arbeidstøy

Avhending av avfall i mottakshall (Bygg E) og direkteforbrenning (Bygg F)

 • Følge skilting, merkinger, og anvisninger i mottakshallen
 • Personer skal ikke bevege seg nærmere mottakets avfallsbunker enn 3 meter. Dette gjelder også ved åpning av lasterom, henger, bil, henger eller annet (heretter kalt bil)
 • Avfall skal tippes direkte fra bil i bunker. Hvis biltype tilsier at person må være utenfor bilen i forbindelse med tipping så skal enten person være sikret med personlig fallsikring eller bedre, ellers så skal tipping gjøres på anvist sted etter instruks fra Fortum Oslo Varmes personell
 • For avfall til direkteforbrenning gjelder spesielle vilkår. Avfallet skal alltid håndteres etter instruks fra Fortum Oslo Varmes personell

Melding om hendelse/ulykke

 • Oppdager du en hendelse/ulykke -> melde straks fra til personell i mottaket
 • Hvis det ikke er personell tilstede så skal melding straks gis til anleggets kontrollrom på telefon 23 48 39 18, eller 991 53 801. Oppgi hvem, hva og hvor

Brannalarm og evakuering

 • Ved brannalarm eller orde, så skal anlegget umiddelbart evakueres
 • Hvis mulig så skal evakuering skje med bilen en har ankommet med. Sjåføren skal da kjøre rolig ut av anlegget, hvis det blir gitt instruks eller det ikke er forsvarlig med annet så skal evakuering skje til fots
 • Følg alltid instruks til Fortum Oslo Varmes orden og sikring. Anlegget kan kun forlates fullstendig hvis dette er klart med Fortum Oslo Varmes orden og sikring
 • Til fots skal en evakuere til samlingsplass ved østre kjøreport (se grønn sirkel på kartet).