Fredrikstad EnergiSalg skifter navn til Fortum

Fredrikstad EnergiSalg har vært en del av Fortum i snart to år. Kraftmarkedet er i sterk endring, og derfor er det riktig for Fredrikstad EnergiSalg å samle kundene under Fortum-navnet.
Dette vil skje tidligst fra 1. juli 2019. Energiselskapet Fortum er ikke bare ledende
i kraft av sin størrelse, men også innenfor grønn energi og utvikling av gode energiløsninger og avtaler for kundene sine.

Flere muligheter

Det er merkevarenavnet som endres fra Fredrikstad EnergiSalg til Fortum. Dagens kunder vil beholde de produktene og tjenestene de har nå. Fremover vil vi tilby energiløsninger og strømavtaler som mindre strømselskaper ikke vil kunne tilby. Fortum vil blant annet utnytte nye digitale muligheter til å utvikle enklere og bedre løsninger for alle kunder av Fortum.

Energi til fremtiden

Fortum jobber aktivt for å fremskynde det grønne skiftet. Bruk av renere energi, lavere utslipp og en mer bærekraftig bruk av jordas ressurser. Fortum er blant annet en pioner innen ladeløsninger for elbil og har i dag 2000 ladestasjoner i Norden, der 1300 av dem befinner seg i Norge. 500 av disse er hurtigladere. Alle strømkunder i Fortum får 15% rabatt på lading av elbil hos Fortum Charge & Drive. Les mer

Fortsatt sterk lokal støtte

Fredrikstad EnergiSalg har siden 2003 delt ut 3 millioner kroner til lokale lag og foreninger. Den populære Bluzz-ordningen vil selvfølgelig fortsette under Fortum-navnet. I tillegg støtter Fortum allerede NFF Østfold (Norges Fotballforbund), der alle 6-10 åringer i Østfold spiller i Fortum-serien.

Vi bidrar til en grønnere verden

Fortum er et ledende energiselskap som utvikler og tilbyr løsninger for våre kunder innen strøm, oppvarming, kjøling, samt løsninger for å forbedre ressurseffektiviteten. Våre tjenester og løsninger hjelper forbrukere og kraftproduksjonsindustrien med å ta smarte valg for energibesparing. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Les mer