Fjernvarme - et viktig verktøy for å fase ut fossil olje i bygg

Fjernvarme har vært det desidert viktigste tiltaket Oslo-by har hatt i mange år for å redusere bruken av oljefyring. Fortum Oslo Varme har i 2015 og 2016 erstattet et forbruk av over fire millioner liter fyringsolje, hvert eneste år!

Uten Fortums fjernvarmeproduksjon ville fyringsolje fortsatt ha blitt benyttet i mange mindre og eldre fyringsanlegg, med dertil økt miljøbelastning både med tanke på utslipp av klimagasser og lokal forurensing (primært støv og NOx). Fortsatt er det mange borettslag som bruker fyringsolje, og før forbudet trer i kraft i 2020 har Fortum som ambisjon å tilby fjernvarme til en stor andel av disse.

Utslippsfrie byggeplasser

Fjernvarme er i økende bruk tatt i bruk som byggvarme på byggeplasser. Dette er et svært godt miljø- og klimatiltak, da det ofte erstatter fossile energikilder. I tillegg er det svært positivt med tanke på lokal luftforurensing, og på kalde vinterdager vil dette være et tiltak som virkelig monner.

RW7

50 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2020, 
og med 95 % innen 2030.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Kontakt Jon Iver Bakken

Via e-post

eller 

Ring +47 916 97 299