Bestill fjernvarme

Ved bestilling og oppsigelse av fjernvarme er det en fordel at ut- og innflytter sammen leser av måleren og sender inn blanketten med begge parters underskrifter. Hvis dette ikke er mulig, eller det er uklart hvem som skal overta, plikter utflytter å gi Fortum Oslo Varme adgang til måleren/målerne for avlesning av forbruk og eventuell stenging av anlegget.

Ved oppsigelse minner vi om at kunden er ansvarlig for forbruk av fjernvarme fram til mottatt oppsigelse. Ved flytting er det 14 dagers oppsigelsesfrist.

BESTILLING       OPPSIGELSE

Papirskjema for bestilling/oppsigelse

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo