Bestill fjernvarme

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Ved regulær bestilling og oppsigelse av fjernvarme er det en fordel at den som flytter ut, og den som flytter inn, sammen leser av måleren og sender inn blanketten med underskrift av begge parter. Hvis dette ikke er mulig, eller det er uklart hvem som skal overta, plikter den som skal flytte ut, å gi Fortum Oslo Varme adgang til måleren/målerne for avlesing av forbruk og eventuell stenging av anlegget.

HUSK: Ved oppsigelse minner vi om at kunden er ansvarlig for forbruket av fjernvarme frem til
oppsigelsen er mottatt . Ved flytting gjelder 14 dagers oppsigelsesfrist.

BESTILLING       OPPSIGELSE

Papirskjema for bestilling/oppsigelse

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo