Kontaktinformasjon - CCS-prosjektet

   
Direktør karbonfangstprosjektet

Jannicke Gerner Bjerkås

 

Mobil: +47 905 63 094

[email protected]

Jannicke G Bjerkaas

Besøksadresse:
Klemetsrudveien 1

Postadresse:
Postboks 990, Skøyen,
0247 Oslo

E-post:
[email protected]

Prosjektorganisasjon

Ass. Director
Karl Martin Karlsen

Mobil: +47 958 21 857
[email protected]

Karl Karlsen

External communication
Truls Jemtland
[email protected]

Truls Jemtland

Benefit realization

Cato Kjølstad
Mobil: +47 982 21 001

[email protected] 

Cato Kjølstad

Project Service Manager

Petri Harma
Mobil: +35 84086841012

[email protected]


Petri Harma
 

Project Manager
Mauri Liimatainen

Mobil: +35 8504532781

[email protected]

 

Mauri Liimatainnen

 

HSEO/Risk Manager
Terje Egeberg (Citec)

Mobil: +47 952 19 570

[email protected] 

Regulatory Manager
Lars Magnus Hornstedt (COWI)

 

Technical manager

Petter Thorbeck

Mobil: +47 908 87 648

[email protected]

Infrastructure/Terminal and Transport Manager

Ole Martin Moe
Mobil: +47 920 92 351

[email protected] 

Carbon Capture technology manager
Trond Svendsen (Citec)
Mobil: +47 977 36 727

[email protected]


Fortum Oslo Varmes samarbeidspartnere i karbonfangstprosjektet

  • TechnipFMC/Shell Cansolv - Fangst teknologi og kondisjonering
  • Deloitte - Prosjektledelse, kontrakt/økonomi, prosjektstøtte
  • Mepex - Teknisk ledelse
  • Citec - Prosjektledelse teknisk støtte,
  • Cowi -  Civil, reguleringsarbeid
  • DNV GL - Teknologikvalifisering
  • LilleAker Consulting -  HAZID og CRA
  • ComputIT - Konsekvensvurderinger & spredningsberegninger