Kontaktinformasjon - CCS-prosjektet

Jannicke Gerner Bjerkås
Director CCS
Fortum Oslo Varme, CCS-project
Tel: +47 905 63 094
[email protected]

Mauri Liimatainen
Project Manager
Tel: +35 8504532781
[email protected]

Ole Martin Moe
Local representative, Project Manager
Tel: +47 920 92 351
[email protected]

Cato Kjølstad
Benefit realization
Tel: +47 982 21 001
[email protected]

Truls Jemtland
Communications Manager
Fortum Oslo Varme
Tel: +47 920 29 480
[email protected]

Petri Harma
Project Service Manager
Tel: +35 84086841012
[email protected]

Fortum_noimage_avatar

Lars Magnus Hornstedt (COWI)
Regulatory Manager

Fortum_noimage_avatar

Petter Thorbeck
Technical manager
Tel: +47 908 87 648
[email protected]

Fortum_noimage_avatar

Trond Svendsen (Citec)
Carbon Capture technology manager
Tel: +47 977 36 727
[email protected]

 

Fortum Oslo Varmes samarbeidspartnere i karbonfangstprosjektet

TechnipFMC/Shell Cansolv - Fangst teknologi og kondisjonering
Mepex - Teknisk ledelse
Citec - Prosjektledelse teknisk støtte
Cowi -  Civil, reguleringsarbeid
DNV GL - Teknologikvalifisering
LilleAker Consulting -  HAZID og CRA
ComputIT - Konsekvensvurderinger & spredningsberegninger