Leveringssikkerhet i Fortum Oslo Varmes fjernvarmenett

Visste du at leveringssikkerheten i Oslos fjernvarmenett er tilnærmet 100 prosent?

Leveringssikkerhet per 31.08.2019

Med systematisk vedlikeholdsarbeid, investeringer i nettet og økt bruk av automatiserte varslingssystemer har Fortum Oslo Varme høy leveringssikkerhet år for år. I 2018 var det 0,05 % av tiden fjernvarme ikke ble levert kunden på grunn av planlagt arbeid i fjernvarmenettet eller uforutsette hendelser som medførte manglende levering.

I 2018 var leveringssikkerheten på hele 99,98 %  - inkludert planlagte og uforutsette hendelser.

Tilgjengelig varmeleveranse de 12 siste måneder - per 31.08.2019:

  • 99,98 % leveringssikkerhet - inkludert planlagte arbeider og uforutsette hendelser som medførte manglende levering av fjernvarme
  • 99,99 % leveringssikkerhet - inkludert uforutsette hendelser som medførte manglende levering av fjernvarme
     
Se hvordan vi skaper verdier av ressurser som ellers ville gått til spille!

Fortum Oslo Varme gjenvinner energien i byens kloakk og avfall for å levere fornybar og komfortabel oppvarming og varmt tappevann.

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo