Leveringssikkerhet i Fortum Oslo Varmes fjernvarmenett

Visste du at leveringssikkerheten i Oslos fjernvarmenett er tilnærmet 100 prosent?

Leveringssikkerhet per 31.12.2019

Med systematisk vedlikeholdsarbeid, investeringer i nettet og økt bruk av automatiserte varslingssystemer, har Fortum Oslo Varme svært høy leveringssikkerhet år etter år.
I 2019 var leveringssikkerheten på hele 99,99 %  - inkludert planlagte og uforutsette hendelser.

Tilgjengelig varmeleveranse de 12 siste måneder - per 31.12.2019:

  • 99,94 % leveringssikkerhet - inkludert planlagte arbeider og uforutsette hendelser som medførte manglende levering av fjernvarme
  • 99,96 % leveringssikkerhet - inkludert uforutsette hendelser som medførte manglende levering av fjernvarme
     
Se hvordan vi skaper verdier av ressurser som ellers ville gått til spille!

Fortum Oslo Varme gjenvinner energien i byens kloakk og avfall for å levere fornybar og komfortabel oppvarming og varmt tappevann.

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo