Her bygger vi fjernvarme

Her finner du oversikt over våre pågående byggearbeider i fjernvarmenettet.

Når vi bygger ut fjernvarmenettet, kobler til en kunde eller foretar vedlikehold, kan dette påvirke deg eller ditt nabolag.  Dersom vi påvirker leveransen av fjernvarme til deg som kunde blir du, vaktmester eller driftspersonell informert på forhånd. 

Pågående utbyggingsprosjekter

Torshovdalen

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Følgende gater blir berørt:
Kyrre Grepps gate, Haarklous plass, Sigurd Lies gate, Nordkappgata, Jolly Kramer-Johansens gate, Johan Selmers gate, Vossegata og Torshovgata

29.01.2019-
01.10.2019

 

 

 

 

 

PeCon AS
v/Petter Lien

Tlf. nr.: 906 49 395

E-post: [email protected] 


 

 

Det skal legges ny hovedledning for fjernvarme på Torshov

 

 

 

 

 

Kart

Kartet viser grøftetrasè og inndeling i etapper

 

 

 

 

Hegdehaugsveien 36

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Følgende gater blir berørt:

Grøft i Professor Dahls gate fra Professor Dahls vei 5 til Hegdehaugsveien 36. Krysser Holtegata. Boring under trikkeskinner i Holtegata.

Mars - juli 2019

 

 

 

 

 

 

Enwa PMI AS

v/Kjell Elstad

Tlf. nr.: 958 19 601

E-post: [email protected]


 

 

Fjernvarmetilknytning av Hegdehaugsveien 36.

 

 

 

 

 

Kart (kommer senere)

 

 

 

 

 

 

Hausmannsgate 24

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet


Følgende gater blir berørt:

Kryssing av Hausmannsgate ved Hausmannsgate 24.

 

 

 

 

 

Mars - juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

Enwa PMI AS

v/Kjell Elstad

Tlf. nr.: 958 19 601

E-post: [email protected]

 


 

 

Fjernvarmetilknytning av Hausmannsgate 24.

 

 

 

 

 

 

Kart
(kommer senere)

 

 

 

 

 

 

 

Helse Miljø og Sikkerhet

Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.

Vil du gi oss tilbakemelding på et utbyggingsprosjekt?

Ta kontakt med oss via kundeservice eller direkte til prosjektleder/entreprenør for prosjektet.

Kontakt oss om mulighetene for å bygge fjernvarmenett hos deg!

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo