Fjernvarme - et viktig verktøy for å fase ut fossil olje i bygg

Fjernvarme har vært det desidert viktigste tiltaket Oslo-by har hatt i mange år for å redusere bruken av oljefyring, og har erstattet et forbruk på mange millioner liter hvert år.

Uten Fortums fjernvarmeproduksjon ville fyringsolje i langt større grad ha blitt benyttet i mange mindre og eldre fyringsanlegg, med dertil økt miljøbelastning både med tanke på utslipp av klimagasser og lokal forurensing (primært støv og NOx). Fossil fyringsolje blir nå forbudt i alle bygg, og innen forbudet trer i kraft har Fortum ambisjon å tilby fjernvarme til en stor andel av borettslag etc. som må konvertere.

Utslippsfrie byggeplasser

Fjernvarme blir i økende bruk tatt i bruk som byggvarme på byggeplasser. Dette er et svært godt miljø- og klimatiltak, da det ofte erstatter fossile energikilder. I tillegg er det svært positivt med tanke på lokal luftforurensing, og på kalde vinterdager vil dette være et tiltak som virkelig monner.

Nicolas Tobiassen
Nicolas Tobiassen
kundekonsulent

Vi svarer deg på spørsmål angående fjernvarme for borettslag, sameier eller nybygg

Ved å fylle ut kontaktinformasjon i skjemaet under, kan vi lettere gi deg informasjon om hvilke muligheter som finnes i ditt område. 
Du treffer oss også på telefonnummer 22 43 59 80 - mellom klokken 08.00-16.00 alle hverdager.

De innsamlede opplysningene (navn, telefonnummer, organisasjonsnummer osv.) blir brukt for å kunne behandle din henvendelse.
Les mer om Fortums personvern.
RW7

36 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 36 % innen 2020, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 1991 nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post