Planlagt vedlikehold

Vi sender varsel på SMS før vi går igang med vedlikehold som berører boliger.

Periodevise avstengninger

Planlagt vedlikehold gjør det nødvendig å stenge deler av fjernvarmenettet i kortere perioder. Dette innebærer at varme og varmtvann blir koblet ut.

Privatkunder

Berørte kunder som er folkeregistrert på adressen som er berørt vil motta varsel per SMS i god tid på forhånd. Hvis du blir berørt av planlagt arbeid og ikke har mottatt SMS-varsel, kan det være pga. at ditt telefonnummer er registrert på en annen adresse, f.eks. din jobbadresse.

Næringsbygg

Vi varsler kontaktperson for det berørte bygget i god tid på forhånd. Kontaktpersonen må så gjennomføre den interne varslingen i bygget. Husk å melde fra til oss dersom dere endrer kontaktperson, ved ferieavvikling, etc.

Send oss beskjed om ny kontaktperson her.  

Bedre leveringssikkerhet for våre kunder

Fortum Oslo Varme arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og øke leveringssikkerheten i fjernvarmenettet i Oslo. Planmessig inspeksjon og vedlikehold av fjernvarmenettet er en viktig del av dette arbeidet.

Når vi skal utføre vedlikehold i nærheten av deg, vil det være nødvendig å stenge leveransen av fjernvarme i nærområdet i noen timer mens arbeidet pågår.
 

Fortum Oslo Varme forsøker å utføre arbeidet på ukedager og tidspunkt som medfører minst mulig ulempe for våre kunder. Derfor blir de fleste arbeidene gjennomført på tidspunkt der færrest mulig vil merke fraværet av oppvarming og varmtvann.

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo