Priser og vilkår

Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

   

Mor og datter

Enebolig/rekkehus

Pris januar 2019

119,34 øre/kWh 

inkl. mva.

 Les mer 

fortum21504

Borettslag/sameier

Pris januar 2019

119,13 øre/kWh

inkl. mva.

 Les mer 

Opera-sykkel

Næringsbygg
 

Pris januar 2019

80,43 øre/kWh

eksl. mva.

 Les mer 

bygg

Byggvarme
 

Pris januar 2019 

75,00 øre/kWh

 

 Byggvarme

Priser januar 2019

Enebolig/rekkehus - Per januar: 119,34 øre/kWh

Prisen er inklusiv mva og gjelder eneboliger/rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder -  Enebolig/rekkehus

Priser er oppgitt inklusiv mva.

Måned

Øre per/kWh

Januar 2019 119,34 øre per/kWh
Desember 2018 114,46 øre per/kWh
November 2018 108,85 øre per/kWh
Oktober 2018 100,75 øre per/kWh
September 2018 107,05 øre per/kWh
August 2018 112,85 øre per/kWh
Juli 2018 113,32 øre per/kWh

Juni 2018

104,03 øre per/kWh

Mai 2018

90,90 øre per/kWh

April 2018

98,05 øre per/kWh

Mars 2018

104,32 øre per/kWh

Februar 2018

97,61 øre per/kWh

Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• El sertifikat
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel: november - 2017

NordPools månedspris NO1

32,43 øre/kWh

El sertifikat

3,75 øre/kWh

Administrativt påslag

2,5 øre/kWh

Nettleie

25,05 øre/kWh

El-avgift

20,40 øre/kWh

2 % Rabatt

1,68 øre/kWh

Sum

82,44 øre/kWh

 
Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Borettslag/sameier - Per januar: 119,13 øre/kWh

Prisen for borettslag/sameier er en ren energitariff.
Se prismodell for borettslag/sameier lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - borettslag/sameier:

Priser er oppgitt inklusiv mva.

Måned

Øre/kWh

Januar 2019 119,13 øre/kWh
Desember 2018 114,46 øre/kWh
November 2018 109,94 øre/kWh
Oktober 2018 101,71 øre/kWh
September 2018 104,25 øre/kWh
August 2018 112,67 øre/kWh
Juli 2018 113,32 øre/kWh

Juni 2018

104,03 øre/kWh

Mai 2018

91,22 øre/kWh

April 2018

98,59 øre/kWh

Mars 2018

105,18 øre/kWh

Februar 2018

97,99 øre/kWh

Næringsbygg - Per januar: 80,42 øre/kWh

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd.

Se prismodell for næringsbygg lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - næringsbygg:

Priser er oppgitt eksklusiv mva.

Måned

Energiledd

Effektledd

Januar 2019 80,42 øre/kWh 150,00 kr/kW/md.
Desember 2018 75,76 øre/kWh 150,00 kr/kW/md.
November 2018 72,41 øre/kWh 77,00 kr/kW/md.
Oktober 2018 63,00 øre/kWh 19,00 kr/kW/md.
September 2018 63,75 øre/kWh 19,00 kr/kW/md.
August 2018 71,20 øre/kWh 19,00 kr/kW/md.
Juli 2018 71,75 øre/kWh 19,00 kr/kWmd.

Juni 2018

64,11 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

Mai 2018

53,84 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

April 2018

60,53 øre/kWh

19,00 kr/kW/md.

Mars 2018

68,72 øre/kWh

77,00 kr/kW/md.

Februar 2018

62,41 øre/kWh

150,00 kr/kW/md.

Ny rabattstruktur på fjernvarmetariffen

Rabattstrukturen på energileddet i fjernvarmetariffen for næringskunder og borettslagskunder ble endret 1. juli 2017. Tidligere rabatt på 2 prosent på hele energileddet, er endret til 5 prosent rabatt på kraftprisen i kraftprisområdet NO1

Hva betyr ny rabattstruktur for deg som kunde?

Med dagens forventede kraftpris vil endringen ikke medføre noen endrede kostnader for deg som kunde.

Dersom kraftprisen blir høyere enn dagens forventninger, vil endringen medføre at kunden får mer rabatt i øre/kWh enn med dagens tariffmodell. Dersom kraftprisen blir lavere enn dagens forventninger, vil endringen medføre at kunden får mindre rabatt i øre/kWh enn med dagens tariffmodell. Se priseksempel her.

Kostnaden for fjernvarme er fortsatt garantert lik eller lavere enn kostnaden for strøm (regulert av energilovens § 5-5). Endringen iverksettes i henhold til leveringsbetingelsene.

Prismodell

Prismodell for privat, enebolig/rekkehus

Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• El sertifikat
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

Priseksempel: november - 2017

NordPools månedspris NO1

32,43 øre/kWh

El sertifikat

3,75 øre/kWh

Administrativt påslag

2,5 øre/kWh

Nettleie

25,05 øre/kWh

El-avgift

20,40 øre/kWh

2 % Rabatt

1,68øre/kWh

Sum

82,44 øre/kWh

 
Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for borettslag/sameier

Tariffen består av følgende ledd

 • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt. 

 • Vektet profiltillegg for kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned

 • El-sertifikat

 • Administrativt påslag

 • Nettleie

 • El-avgift

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priseksempel

Prisene er oppgitt eks. mva.

Nordpools månedspris NO1  

25,00 øre/kWh

Rabatt

-1,25 øre/kWh

Profiltillegg

  1,00 øre/kWh

El sertifikat

  2,48 øre/kWh

Administrativt påslag

  2,00 øre/kWh

Nettleie

21,58 øre/kWh

El-avgift

16,58 øre/kWh


Sum energiledd


67,39 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Prismodell for næringsbygg

Tariffen består av følgende ledd

Målergebyr

kr 3 000,- per år

 

Energiledd

Summen for følgende poster:

 • NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

 • Vektet profiltillegg

 • El sertifikat

 • Administrativt påslag

 • Nettleie

 • El-avgift

Effektledd

Vinter 1 (januar, februar, desember) 
Vinter 2 (november, mars)
Sommer 3 (april til oktober)

150 kr/kW/måned
  77 kr/kW/måned
  19 kr/kW/måned

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.


Målergebyr

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Energiledd detaljer

Energiprisen reguleres etter NASDAQ OMX (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1). Prisen er vektet på grunnlag av kundegruppens forbruksprofil i den aktuelle måned. I tillegg til energiprisen og el sertifikat, tilkommer et administrativt påslag på 2 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet. El-avgiften er fastsatt til 16,58 øre/kWh gjeldende fra 01.01.2018, mens nettleien varierer fra 3,00 øre/kWh for april-oktober til 5,20 øre/kWh for november-mars (2018).

Effektleddet detaljer

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned. Tariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde. 

 

 

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS10

Spørsmål og svar om fjernvarme

Lurer du på noe angående Min side, faktura og betaling, flytting eller forbruk?

Klikk her for å se spørsmål og svar 

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo