Fortum Fiber

Fortum Fiber er et selskap i Fortum Oslo Varme-konsernet som benytter Fortums fjernvarmeinfrastruktur for rask, sikker og kostnadseffektiv utbygging av neste generasjons fibernett i Oslo.

Les mer om Fortum Fiber