Fortum Oslo Varme


 Hafslund Varme AS og Klemetsrudanlegget AS er nå Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Energigjenvinning

Tidligere Klemetsrudanlegget AS

Postadresse: Pb. 13, Mortensrud, 1215 Oslo 
Besøksadresse: Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo
Telefon: (+47) 815 000 53
Epost: postmottak@kea.fortum.no

Pressekontakt:

Jannicke Gerner Bjerkås

Telefon: (+47) 905 63 094
Epost: Jannicke.gernerbjerkas@kea.fortum.no


Nettside: www.klemetsrudanlegget.no

Fjernvarme
Tidligere Hafslund Varme AS

Postadresse: Pb. 990 Skøyen, 0247 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo
Telefon: (+47) 22 43 50 00

Kundeservice:
Telefon: 22 43 59 80

Epost: varme.kundeservice@hafslund.no

Pressekontakt:

Truls E. A. Jemtland

Telefon: (+47) 920 29 480
Epost: truls.jemtland@fortum.no


Nettside: www.hafslund.no/fjernvarme 

Del :