FOU og Laboratorietjenester

På Fortum Waste Solutions laboratorier analyseres alle avfallsfraksjoner som for eksempel kjemikalier, forurenset jord eller vann, syrer og baser. Vår forsknings- og utviklingsavdeling har som mål å skape en renere verden.

F17

Økonomiske fordeler

Ved å undersøke avfallets kvalitet kan vi hjelpe våre kunder med å regulere produksjonsprosesser, noe som ofte resulterer i økonomiske besparelser.

RW6

Miljømessige fordeler

For å sikre en trygg fremtid for planeten og menneskene, må farlig avfall tas ut av kretsløpet. Fortum har den kompetansen og kunnskapen som kreves for sikker håndtering av farlig avfall.

RW4

Sikkerhet

Fortums tester i laboratoriene er basert på kvalitetskravene i EN ISO / IEC 17025-standard. Laboratoriene kan analysere både uorganiske og organiske stoffer.

Forbedringsprosesser

Besparelser oppnås ofte ved å redusere avfallets vanninnhold- ved å finne måter å sub-fraksjonere eller ved avfallssortering for lettere håndtering eller transport. Med moderne teknologi er det nå mulig å resirkulere flere urene fraksjoner som tidligere ikke var egnet for resirkulering. Det er ingen tvil om at gjenbruk er sterkt påvirket av avfallets kvalitet og renhet. Du finner passende løsninger for gjenvinning ved å analysere og gjenkjenne avfallets egenskaper. Fortum gir råd om hvordan bedriften kan optimalisere avfallet, både økonomisk og miljøvennlig.

CS1

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]