Fremtidens energi fra byens ressurser

Bestemor og barnebarn sitter sammen i en sofa har en videosamtale på et nettbrett

Fortum er ledende på miljøvennlig fjernvarme. Cirka 70 prosent av fjernvarmeproduksjonen vår i Oslo kommer fra ressurser som ellers ville gått til spille.

Bruker energi som ellers ville gått tapt

Fjernvarmenettet vårt i Oslo består av 12 varmesentraler og 60 mil med fjernvarmenett, og leverer både varme og varmt vann til over 200 000 mennesker som bor eller jobber i Oslo daglig.

Det er et stort system som bruker de ressursene samfunnet ikke trenger lenger, som avfall og kloakk, og gjør det om til en ressurs samfunnet har behov for: Fornybar fjernvarme.

– Vi utnytter de ressursene som allerede finnes, i stedet for å la dem gå til spille. Det er en del av den sirkulære økonomien som er bra for samfunnet og veldig bra for miljøet, sier Truls Jemtland i Fortum Oslo Varme.

Redusere – gjenbruke – gjenvinne

I et moderne samfunn oppstår det avfall. Vi kan alle bidra til å redusere mengden avfall ved å rett og slett kaste mindre. En god måte å bidra til å redusere mengden avfall, er å bruke ting om igjen. Og kan det ikke gjenbrukes, kan det forhåpentligvis gjenvinnes – altså lage nytt av brukt.

Men hva gjør man med avfallet som ikke kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes?

Spillvarme fra avfallsforbrenning

Da er det bedre å sluttbehandle avfallet gjennom forbrenning på et energigjenvinningsanlegg med god rensing av alle utslipp, enn å deponere avfallet på søppelfyllingen – som ville ha gitt en langt større klimapåvirkning.

Klemetsrudanlegget

På energigjenvinningsanleggene våre bruker vi spillvarmen fra avfallsforbrenningen til lage miljøvennlig strøm og fjernvarme.

Slik hjelper vi til å utnytte det avfallet som ikke kan bli resirkulert, gjenbrukt eller benyttet på annen måte.

Varme fra byens avløp

I Oslo samler kloakksystemer opp kloakk fra store deler av byen og sender det i et stort rør ut til Slemmestad, der kloakken renses. På veien dit har vi to store varmepumper som tar varme ut av kloakken. Med den varmen lager vi fornybar fjernvarme som sendes tilbake inn til byen – helt luktfritt selvsagt.

Varmen fra kloakken utgjorde i fjor 7 prosent av fjernvarmen, mens 63 prosent kom fra energigjenvinning av avfall. I tillegg produseres varmen fra blant annet trepellets og annet bioenergi, og strøm når det er den rimeligste energikilden.

Ansatt i verneutstyr går langs de store rørene innover fjellet til varmepumpene

Fjernvarmen i Oslo dekker i dag cirka 20 prosent av byens varmebehov, og etterspørselen øker. Blant årsakene er mye nybygging, og det nasjonale forbudet mot å bruke fossil olje til oppvarming fra 2020.

Derfor ser vi i Fortum hele tiden etter fornybare energikilder som egner seg til produksjon av fjernvarme. En ny kilde er varme fra datasentre.

En ny digital varmekilde

Hver gang du er på nettet, strømmer en TV-serie eller bruker en skytjeneste, så starter du en prosess i et datasenter. Denne prosessen skaper varme. Nå skal ikke denne varmen lenger gå til spille, men sendes tilbake til deg som fjernvarme.

Snart skal nemlig energien skapt i et datasenter på Ulven varme opp omtrent 5000 Oslo-boliger, ved at vi i Fortum gjenvinner overskuddsvarmen fra datasenteret.