Her bygger vi fjernvarme

Her finner du oversikt over våre pågående byggearbeider i fjernvarmenettet.

Når vi bygger ut fjernvarmenettet, kobler til en kunde eller foretar vedlikehold, kan dette påvirke deg eller ditt nabolag.  Dersom vi påvirker leveransen av fjernvarme til deg som kunde blir du, vaktmester eller driftspersonell informert på forhånd. 

Pågående utbyggingsprosjekter

Rosenborggata 16-26, Fagerborggata 6, 7

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Rosenborggata 16-26, Fagerborggata 6 og 7.

25. juli - 15. november 2018

PeCon AS
v/Petter Lien,
tlf. 906 49 395

 

Fjernvarmetilknytning av:

  • Rosenborggt 24
  • Pilestredet 77-79
  • Fagerborggt 6 og 7
  • Vibesgt 31
  • Lyder Sagens gate 2
Kart

Trondheimsveien/Hasleveien

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Fortau langs Trondheimsveien, mellom Jenny Braatens plass og kryss Hasleveien. Hasleveien 1 og 2.

01.09.-01.10.2018

Pecon AS
Petter Lien

Tlf. 906 49 395

 

Etablering av nye fjernvarmerør fra Sinsenveien 3, ned fortau langs Trondheimsveien, inn Hasleveien. Rørene skal forsyne nybygg i Trondheimsveien 113 med varme.

Kart

Sørkedalsveien/Bogstadveien frem til Kirkeveien

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Sørkedalsveien 1 og 3, Bogstadveien 53 og frem til Kirkeveien 64

10.09.-14.11.2018

Enwa PMI AS
v/Sara Bakke   

Tlf. nr.: 919 04 224

 


 

Fjernvarmetilknytning.
 

Det graves fra Essendrops gate 9 til Sørkedalsveien. Videre nedover Sørkedalsveien/Bogstadveien frem til Kirkeveien 64.

Kart

Østensjøveien/Brynsveien

Gateadresse 

Oppstart -
Ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Berørte gater: Østensjøveien mellom Brynsveien og Brynshøgda. Brynsveien, nord for Østensjøveien.

Østensjøveien blir stengt for gjennomkjøring fra vest mot øst.

30.10.2018 - januar 2019

Enwa PMI AS
v/Kjell Elstad  

Tlf. nr.: 958 19 601

 


 

Fjernvarmetilknytning av Østensjøveien 16 og 18.

Kart
Oransje linje som gjelder.

Helse Miljø og Sikkerhet

Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.

Vil du gi oss tilbakemelding på et utbyggingsprosjekt?

Ta kontakt med oss via kundeservice eller direkte til prosjektleder/entreprenør for prosjektet.

Kontakt oss om mulighetene for å bygge fjernvarmenett hos deg!

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80 - ma.-fr. 08.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo