Hvordan jobber vi?

Avfallet som brennes på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo kommer fra husholdninger og ulike næringsvirksomheter i inn- og utland. Røykgassen etter forbrenningen inneholder vanndamp, og CO2 som vi ønsker å fange.

Planen er å fange CO2 ved å benytte en aminoppløsning som reagerer på CO2 i røykgassen etter forbrenningen. Aminoppløsningen varmes opp slik at CO2 frigjøres fra røykgassen, og omgjøres til CO2 i flytende form.

Den flytende CO2-en vil bli transportert videre fra Klemetsrud med utslippsfri transport til Oslo Havn eller Borg havn, og videre med skip til et mellomlager for CO2 (Naturgassparken) i Øygarden, Hordaland. Her vil CO2 bli mellomlagret, før den blir ført via rørledning ut til Trollfeltet i Nordsjøen, og injisert 3 000 meter under havbunnen.

Det er teknologileverandør Shell som har fullskalaerfaring fra Boundary Dam i Canada som skal utføre testing av CO2-fangst fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Equinor - illustrasjon CCS
INFRASTRUKTUR: Slik vil en fullskala CO2-håndtering se ut. Illustrasjon: Equinor
​​​​​​

Her ser du hvordan Equinor håndterer CO2 fra Sleipner 

Selskapet har fanget og lagret over 20 millioner tonn CO2 siden 1996
- som tilsvarer det årlige utslippet fra 10 millioner biler

SLEIPNER: – CCS er veldig viktig. Energikilder som ikke kan elektrifiseres, har utslipp av CO2 som må tas hånd om. Det gjør vi her på Sleipner, forteller Sverre Overå, prosjektdirektør i Equinor. Foto: VG Partnerstudio

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person