Informasjonen er sendt inn

Tilbudsmalen er sendt inn til rette vedkommende.