Inspeksjon, vedlikehold og rengjøring

Fortum Waste Solutions tilbyr ulike inspeksjons-, vedlikeholds- og rengjøringstjenester som gjør avfallshåndtering så enkelt som mulig. I avfallshåndtering er riktig vedlikehold og sikre redskaper av avgjørende betydning.

F17

Økonomiske fordeler

Riktig vedlikehold gir økonomisk merverdi.

RW6

Miljømessige fordeler

Vi sørger for forlengelse av levetiden til utstyret ditt.

RW4

Sikkerhet

Vi tilbyr sikker avfallshåndtering og vedlikehold av emballasje.

Riktig vedlikehold gir kostnadsbesparelser

Regelmessig vedlikehold av separatorer sikrer uavbrutt drift. Vår vedlikeholdstjeneste omfatter undersøkelser og inspeksjoner, målinger av mengder sand, vann, løsemiddel, olje og bunnslam, tømming av lag, transport av avfall og dokumenter som kreves av myndighetene.

Vedlikeholdstjenesten er egnet for separatorbrønner for sand, olje, fett eller vaskemidler - alt fra små områder til store industribygninger.

Vedlikehold av oljetank

Vi tilbyr en omfattende vedlikeholdstjeneste fra tømming og vasking av containere til sluttkontroll. Containere blir rengjort i samarbeid med våre partnere. Vårt samarbeidsnettverk gjør det mulig for oss å betjene våre kunder effektivt og fleksibelt, selv i tider med stor etterspørsel.  

CS1

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]