Iskastvarsel for Ånstadblåheia

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast i skianlegget og i en avstand på 150 meter fra den enkelte vindturbinen.

Iskastvarsel på Ånstablådheia

Iskast

 

 • Sjekk alltid våre nettsider for informasjon
 • Vurder i hvilken grad det er nødvendig å gå inn i området dersom det er sannsynlighet for iskast
 • Avstand til turbinene avgjør hvilken risiko man utsetter seg for. Vår anbefalte sikkerhetsavstanden er minimum 150 meter
 • Varselet gjelder for 6 timer. Vær oppmerksom på at det kan være variasjoner ettersom høyde over havet, vind, temperatur og luftfuktighet kan variere fra turbin til turbin.
 • Dersom du ferdes i vindparken:
  • Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0?
  • Lytt; turbinene vil ofte ha et annet lydbilde enn vanlig når det er is på bladene
  • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
  • Tenk over at de turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  • Eventuelle isbiter vil drive med vinden
  • Skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen 
 • Alpinbakkens preparerte området er i trygg avstand fra turbiner og vindparken og alpinklubben har rutiner for varsling i spesielle forhold