Iskastvarsel for Ånstadblåheia

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast fra vingene i skianlegget og i en avstand på 150-200 meter fra den enkelte vindturbinen. Det kan også i vintersesongen danne seg istapper på turbinhusene. Vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nær disse.

Iskastvarsel på Ånstablådheia

ABH iskast
 • Sjekk alltid våre nettsider for informasjon
 • Vurder i hvilken grad det er nødvendig å gå inn i området dersom det er sannsynlighet for iskast
 • Avstand til turbinene avgjør hvilken risiko man utsetter seg for. Vår anbefalte sikkerhetsavstanden er minimum 150-200 meter
 • Varselet gjelder for 6 timer. Vær oppmerksom på at det kan være variasjoner ettersom høyde over havet, vind, temperatur og luftfuktighet kan variere fra turbin til turbin.
 • Dersom du ferdes i vindparken:
  • Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0?
  • Lytt; turbinene vil ofte ha et annet lydbilde enn vanlig når det er is på bladene
  • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
  • Tenk over at de turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  • Eventuelle isbiter vil drive med vinden
  • Skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen 
 • Alpinbakkens preparerte området er i trygg avstand fra turbiner og vindparken og alpinklubben har rutiner for varsling i spesielle forhold

Isingsprognosene varsler perioder hvor det er fare for is som bygger seg opp på turbinbladet i form av skyising. Dette skjer når det er fuktig luft, lave temperaturer og vind, for eksempel ved lavt skydekke. Under slike forhold bygges isen opp raskest lengst ut på turbinbladene og kan gi de lengste kastavstandene for isbiter. Isingsprognosen beskriver denne prosessen og bygger på lokale meteorologiske prognoser.

Under bestemte forhold kan også våt snø legge seg på vindturbinene, både på blad, tårn og turbinhuset. Situasjoner med våt eller kram snø kan inntreffe ved temperaturer rundt null grader. Dersom det i tiden etterpå blir kaldere kan den våte snøen fryse til og kan dermed falle av i større biter. Tilfeller med våt snø er på nåværende tidspunkt ikke omfattet av isingsprognosene.

Ånstadblåheia Vindpark